Kinderschouw bij Blijf Groep

Blijf Groep – een organisatie die zich inzet voor het stoppen van huiselijk geweld – vindt het belangrijk om ook van kinderen te horen hoe zij hun periode binnen de Blijf Groep ervaren. Daarom hebben zij Stichting Alexander in 2019 gevraagd om op 3 locaties een traject te begeleiden om kinderen zelf onderzoek te laten doen naar hun leefomgeving. Door middel van visuele methoden hebben kinderen zelf onderzocht wat hen opvalt aan hun leefomgeving, wat ze er goed en prettig vinden, maar ook wat er beter kan. Op die manier hebben ze hun mening gegeven over hun verblijf bij Blijf Groep.

Zo ziet de perfecte medewerker van de Bijf Groep eruit.

In drie bijeenkomsten zijn groepen kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar aan de slag gegaan met het visueel in kaart brengen hoe zij Blijf Groep ervaren. Dat deden zij o.a. aan de hand van:

  • Het tekenen van leuke en minder leuke dingen binnen de Blijf Groep
  • Het knutselen van ‘de ideale Blijf Groep’ met behulp van playmaïs.
  • Het maken van foto’s en/of filmpjes van leuke en minder leuke dingen binnen de Blijf Groep. Dat deden zij door middel van een speurtocht door het gebouw en opdracht-enveloppen.
  • Het samen – op een flipover – inzichtelijk maken waar de perfecte Blijf Groep medewerker aan voldoet

Door kinderen eens op een andere manier naar hun omgeving te laten kijken en dat visueel inzichtelijk te maken, kwamen zij tot verrassende conclusies en ontdekkingen. En bovendien was het – volgens de kinderen zelf – nog heel leuk om te doen ook.

Op alle locaties is het traject afgesloten met een feestelijke middag waarin de kinderen hun bevindingen konden laten zien en presenteren aan ouders, locatiemedewerkers en managers van Blijf Groep. Een foto-expositie, presentaties en optredens werden met elkaar afgewisseld. Zowel voor de kinderen als de professionals heeft het mooie inzichten opgeleverd!

Vragen over dit project of de inzet van visuele methoden bij het betrekken van jeugd? Neem dan contact op met Ivet Pieper via pieper@st-alexander.nl.