Team & bestuur

Stichting Alexander bestaat uit een basisteam van 9 medewerkers, 2 studentstagiairs en 2 externe krachten. Met regelmaat werken we ook met aanvullende tijdelijke oproepkrachten. Onze medewerkers zijn generalist op het terrein van participatief werken en participatief onderzoek, maar ook met ieder zijn/haar specifieke achtergrond, expertise en interessegebieden. Een gedeelde visie op jeugd en participatie bindt ons.

Ons bestuur “op afstand” zet op hoofdlijnen het beleid van de stichting uit en ziet toe op de naleving van de doelstellingen. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling qua achtergronden, werkvelden, diversiteit, sekse en leeftijd. De directie is verantwoordelijk voor het operationele beleid. Dat is met een Governance Charter/directiestatuut vastgelegd; dit charter/statuut is op te vragen via info@st-alexander.nl