Team & bestuur

Stichting Alexander bestaat uit een basisteam van 9 medewerkers, 2 studentstagiairs en 2 externe krachten. Met regelmaat werken we ook met aanvullende tijdelijke oproepkrachten. Onze medewerkers zijn generalist op het terrein van participatief werken en participatief onderzoek, maar ook met ieder zijn/haar specifieke achtergrond, expertise en interessegebieden. Een gedeelde visie op jeugd en participatie bindt ons.

Ons bestuur “op afstand” zet op hoofdlijnen het beleid van de stichting uit en ziet toe op de naleving van de doelstellingen. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling qua achtergronden, werkvelden, diversiteit, sekse en leeftijd. De directie is verantwoordelijk voor het operationele beleid. Dat is met een Governance Charter/directiestatuut vastgelegd; dit charter/statuut is op te vragen via info@st-alexander.nl

Aimy Ogaeri

Projectleider - onderzoeker
0630185985
ogaeri@st-alexander.nl
Lees meer

Charlotte Tijburg

Projectmedewerker - onderzoeker
tijburg@st-alexander.nl
Lees meer

Geeske Strating

Senior projectleider - onderzoeker
0629093011
strating@st-alexander.nl
Lees meer

Laura Redeker

Projectmedewerker - onderzoeker
0612229419
redeker@st-alexander.nl
Lees meer

Mamtaz Yusuf

Projectmedewerker - onderzoeker
0633875576
yusuf@st-alexander.nl
Lees meer

Nickey van den Berg

Projectleider - onderzoeker
0612229437
vandenberg@st-alexander.nl
Lees meer

Tarik Pehlivan

Adjunctdirecteur
0629181861
pehlivan@st-alexander.nl
Lees meer

Tynke Hof

Projectmedewerker - onderzoeker
0657693904
hof@st-alexander.nl
Lees meer