Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

E-magazine Over mij = Met mij

Inspiratie en handvatten voor inspraak en invloed van jongeren
Auteurs: Leernetwerk Noord-Holland
Jaar: 2022

Hoe kunnen jongeren (met een zorgbehoefte) in Noord-Holland hun stem laten horen binnen het jeugdbeleid? Dit e-magazine is gemaakt voor en door jongeren, en laat zien wat jongeren allemaal kunnen doen. Bekijk bijvoorbeeld de kaart van Noord-Holland met bestaande jongerenorganisaties. Waar wil jij je bij aansluiten? Of ga je liever zelf aan de slag? Wat je ook wil: bekijk de opties en laat je horen!

Download

Inspiratiegids co-creatie

Kinderen gezond in hun buurt
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2022

Deze gids is speciaal voor iedereen die met kinderen en jongeren aan de slag wil om in co-creatie samen te werken aan een gezonde leefstijl. Beleidsmakers van stadsdelen en gemeenten, onderzoekers, jongerenwerkers, docenten: doe er je voordeel mee!

Download

Brochure visuele werkvormen kinderschouw

Aan de slag met kinderen in de opvang
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2021

Wil jij samen met kinderen onderzoek doen naar wat zij vinden van de (zorg)locatie waar ze wonen? Bekijk dan dit gidsje met visuele werkvormen die je als ervaren onderzoeker of kinderbegeleider kan inzetten. Het is participatief actie-onderzoek, dus het doel is dat de organisatie ervan leert en dat de omstandigheden van de kinderen aantoonbaar worden verbeterd.

Download

En? Laat jij je vaccineren?

Perspectieven, motivaties en behoeften van jongvolwassenen ten aanzien van vaccineren tegen COVID-19
Auteurs: Strating, G., Van den Berg, N., Yusuf, M., Tijburg, C., Ommering, F., Hof, T.
Jaar: 2021

Dit rapport biedt inzicht in hoe jongvolwassenen denken over het al dan niet laten vaccineren tegen COVID-19, en welke overwegingen en knelpunten daarin een rol spelen. Daarbij hebben de jongvolwassenen die hebben deelgenomen tal van adviezen gegeven aan GGD GHOR Nederland en relevante partnerorganisaties.

Download

Gelijkwaardig, eigen en wijs

Jongeren aan het woord over ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg
Auteurs: Pieper, I., Boote, M., Udo, N.
Jaar: 2021

Dit is echt participatief onderzoek: getrainde jongeren hebben 21 andere jongeren geinterviewd over inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Het heeft inzichten opgeleverd over de positie en definitie van inzet ervaringsdeskundigheid, maar ook wat het jongeren oplevert en een stevig lijstje knelpunten.

Download

Relevante publicaties van onze bestuursleden

Auteurs: Bestuur Stichting Alexander

Ons bestuur heeft ook een aantal interessante publicaties op rij gezet. Ieder vanuit hun eigen discipline, maar zeker relevant voor ons werkveld.

Lees meer

MDt publicaties & producten

Jaar: 2020

Als sluitstuk van de proeftuin MET, maar tevens als onderlegger voor de recent gestarte MDt-projecten en nieuwe plannen, hebben we De Methode, gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun Maatschappelijke Diensttijd geschreven. In deze gids worden enkele onderliggende documenten genoemd welke hieronder te downloaden zijn.

Lees meer

De METhode

Auteurs: Pehlivan, T. & L. Rutjes (redactie)
Jaar: 2020

Deze gids is speciaal voor (toekomstige) begeleiders van kwetsbare jongeren die een Maatschappelijke Diensttijd doen. De METhode biedt handvatten voor het scheppen van een veilige, rijke en leerzame omgeving waarin jongeren zich willen en kunnen ontwikkelen, vanuit een heldere visie op self-empowerment van jongeren.

Download Bestel

Jeugdparticipatie – 25 vuistregels

Auteurs: Team en bestuur Stichting Alexander
Jaar: 2020

Jeugdparticipatie, hoe doe je dat eigenlijk? In dit handzame boekje vind je 25 vuistregels geschreven ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Alexander. Jongeren komen aan het woord, er is aandacht voor de kinderrechten, voor participatief onderzoek, en een duidelijk visie dat duurzame participatie leidt tot echte invloed van jeugd.

Download Bestel

Geluk onder Druk?

Auteurs: Kleinjan, M., Pieper, I., Stevens, G., Van de Klundert, N., Rombouts, M., Boer, M. & Lammers, J.
Jaar: 2020

75% van de Nederlandse jongeren floreert. Dat betekent dat ze meestal positief zijn en dat ze hun leven zinvol vinden. Het rapport “Geluk onder Druk?” geeft naast landelijke cijfers ook een kwalitatieve inkijk in hun de mentale belevingswereld. Waarvan zitten ze goed in hun vel? En wat houdt ze ‘s nachts wakker? Wat doen ze als het niet zo goed gaat? Stichting Alexander stelde ze de vraag.

Lees meer

Kinderrechtenscan Amsterdam

Auteurs: Kinderombudsman Amsterdam
Jaar: 2020

De Kinderombudsman van Amsterdam heeft in 2019 een eerste kinderrechtenscan gemaakt, op basis van gesprekken met meer dan 100 kinderen. Stichting Alexander ondersteunde hierbij.

Uit de scan blijkt dat het met kinderen en hun rechten in Amsterdam best goed gaat, maar dat het nog te vaak schuurt aan de randen. Denk hierbij aan kinderen in armoede  of die in onveilige straat- en  thuissituaties opgroeien. Kinderen willen ook meer informatie en inspraak.

Download

Filmpje – Transformatiedoelen uitgelegd aan jongeren

Auteurs: Stichting Alexander (i.o.v. TNO)
Jaar: 2019

“Transformatiedoelen? Heb ik daar iets mee te maken?” Demy zal niet de enige jongere zijn voor wie deze doelen een ver-van-haar-bed-show zijn. Jammer, want zij hebben daar juist heel veel mee te maken. Het is namelijk de basis waar alle hulp die zij krijgen op gebaseerd is. Hoe kunnen deze doelen bekender en begrijpelijker worden? Met die vraag is een groep jongeren en ouders aan de slag gegaan. En dit filmpje is daar het resultaat van.

Download