Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

Praktijkhandreiking: Agency Arrangeren

Speelruimte voor jongeren als changemakers
Auteurs: S. Abdallah, M. Day, M.Distelbrink, T.Pehlivan, E.Schelvis, I.Soeterik, M.Volman, M.Yusuf
Jaar: 2023

Dit is een praktijkhandreiking waarin we vaststellen wat we geleerd hebben over ‘speelruimte creëren voor jongeren als changemakers.’ Het is geen ‘definitief’ of ‘absoluut’ werk, maar een leerdocument.

We delen deze handreiking met praktijkorganisaties, professionals die werken met tieners en jongeren, met onderzoekers, en natuurlijk met
jongeren zelf.

Download

Als je voortijdig school verlaat

Ervaringen en adviezen van voortijdig schoolverlaters voor het Jongerenpunt Amsterdam
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2023

Jaarlijks zijn er ongeveer 1200 schoolverlaters in Amsterdam. Deze jongeren worden tot hun 23e levensjaar begeleid terug naar school, werk of (schuld)  hulpverlening. Stichting Alexander heeft onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: Hoe vergroot het Jongerenpunt Amsterdam het aantal jongeren in begeleiding en hoe kunnen ze hen een passender aanbod doen?

Deze rapportage geeft inzicht in behoeften en perspectieven van jongeren ten aanzien van het aanbod van het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam, en hoe het Jongerenpunt beter kan bereiken.

Download

Toolkit inclusieve jongerenparticipatie

Handvatten voor groepen
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2023

Deze toolkit is voor alle mensen die werken met jongeren en projecten ontwikkelen om hun participatie te versterken. Ook jongeren die deel uitmaken van een jongerengroep en meer willen doen met inclusie kunnen deze toolkit gebruiken. In de toolkit vind je handvatten om met jongeren en organisaties in gesprek te gaan over inclusie, diversiteit, gelijkwaardigheid en participatie.

Download

Terug naar ‘normaal’: hoe doe je dat?

Jongvolwassenen over hun gezondheidssituatie tijdens en na corona
Jaar: 2023

In 2022 hebben bijna 70.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar de vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen ingevuld. Daaruit bleek dat de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Welke ervaringen, gevoelens en perspectieven liggen ten grondslag aan deze resultaten? Stichting Alexander heeft – in opdracht van GGD GHOR, namens de GGD’en en het RIVM – verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan. Dit rapport is daar het resultaat van.

Download

Invloed van jeugd op klimaatbeleid

Perspectieven, ervaringen, tips en aanbevelingen van jongeren
Auteurs: Hof, T., de Vree, M. en M. van Wetering-Wiersma
Jaar: 2023

In dit onderzoek vertellen jongeren die actief zijn in de klimaatbeweging hoe zij hun invloed op beleid ervaren. Ze vertellen over samenwerking, motivatie, invloed, diversiteit en inclusie, het onderwijs en de generatiekloof. Ze hebben belangrijke tips voor volwassenen. i.o.v. Save the Children Nederland.

Lees het onderzoeksrapport hier.

Download

Een kijkje in mijn keuze

Studiekeuzeprocessen van jongeren op het VMBO met een migratieachtergrond
Auteurs: Strating, G., Hof, T.
Jaar: 2022

Dit onderzoek biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling van LOB binnen scholen met oog voor culturele verschillen vanuit het perspectief van de doelgroep zelf. Jongeren hebben laten zien dat ze heel goed in staat om te verwoorden wat ze nodig hebben van hun omgeving bij het maken van een studiekeuze. Maatwerk en een positieve stimulans zijn daarbij sleutelwoorden. Nieuwsgierig geworden naar wat deze jongeren nog meer vertellen en adviseren, en wat jij daarvan kan leren? Lees het onderzoeksrapport hier.

Download

Jeugdparticipatie symposium

Verslag van het symposium over Jeugdparticipatie van Stichting Alexander
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2022

Lees hier het uitgebreide inhoudelijke verslag van het symposium. We blikken terug op:

De plenaire start – een intro op Stichting Alexander en een interview met voormalig directeur Leo Rutjes door jongeren,

De vier verschillende workshops – onderzoek doen met jongeren, de waarde van participatie, invloed van jongeren, dromen voor participatie

De plenaire afsluiting – waar werd iedereen blij van? en de receptie ter afscheid van Leo Rutjes

Download

Een stap verder?

Een persoonlijke kijk op 40 jaar werken in de jeugdsector
Auteurs: Leo Rutjes
Jaar: 2022

Een persoonlijk verhaal van een man die op meerdere plaatsen en functies gedurende 40 jaar in de jeugdsector werkte. Bij zijn vertrek als directeur van Stichting Alexander en tegelijkertijd zijn 40-jarig jubileum in de jeugdsector, vroeg hij zich af of hij en de jeugdsector in al die jaren een stap verder zijn gekomen. Dat leidde tot een waardevol betoog over zijn zeven kernwaarden. Drie uit de tijd dat hij met het werken begon en vier die er in de loop van de tijd bijkwamen. Over buiten de lijntjes kleuren, geduld hebben, iedereen doet mee, eigen kracht, etc.

Bestel

Moet er een databank voor jongeren en onderzoek komen?

Kleinschalig haalbaarheidsonderzoek
Auteurs: M. van Wetering - Wiersma, T. Koenders, M. Yusuf, I. Pieper
Jaar: 2022

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim heeft Stichting Alexander gevraagd een kleinschalig verkennend haalbaarheidsonderzoek te doen.
De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke ideeën en beelden leven wat betreft een online databank van jongeren met ervaringskennis over jeugdhulp die hun ervaring met jeugdhulp willen delen.

Download

E-magazine Over mij = Met mij

Inspiratie en handvatten voor inspraak en invloed van jongeren
Auteurs: Leernetwerk Noord-Holland
Jaar: 2022

Hoe kunnen jongeren (met een zorgbehoefte) in Noord-Holland hun stem laten horen binnen het jeugdbeleid? Dit e-magazine is gemaakt voor en door jongeren, en laat zien wat jongeren allemaal kunnen doen. Bekijk bijvoorbeeld de kaart van Noord-Holland met bestaande jongerenorganisaties. Waar wil jij je bij aansluiten? Of ga je liever zelf aan de slag? Wat je ook wil: bekijk de opties en laat je horen!

Download

Inspiratiegids co-creatie

Kinderen gezond in hun buurt
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2022

Deze gids is speciaal voor iedereen die met kinderen en jongeren aan de slag wil om in co-creatie samen te werken aan een gezonde leefstijl. Beleidsmakers van stadsdelen en gemeenten, onderzoekers, jongerenwerkers, docenten: doe er je voordeel mee!

Download

Brochure visuele werkvormen kinderschouw

Aan de slag met kinderen in de opvang
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2021

Wil jij samen met kinderen onderzoek doen naar wat zij vinden van de (zorg)locatie waar ze wonen? Bekijk dan dit gidsje met visuele werkvormen die je als ervaren onderzoeker of kinderbegeleider kan inzetten. Het is participatief actie-onderzoek, dus het doel is dat de organisatie ervan leert en dat de omstandigheden van de kinderen aantoonbaar worden verbeterd.

Download