Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

Gelijkwaardig, eigen en wijs

Jongeren aan het woord over ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg
Auteurs: Pieper, I., Boote, M., Udo, N.
Jaar: 2021

Dit is echt participatief onderzoek: getrainde jongeren hebben 21 andere jongeren geinterviewd over inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Het heeft inzichten opgeleverd over de positie en definitie van inzet ervaringsdeskundigheid, maar ook wat het jongeren oplevert en een stevig lijstje knelpunten.

Download

Relevante publicaties van onze bestuursleden

Auteurs: Bestuur Stichting Alexander

Ons bestuur heeft ook een aantal interessante publicaties op rij gezet. Ieder vanuit hun eigen discipline, maar zeker relevant voor ons werkveld.

Lees meer

MDt publicaties & producten

Jaar: 2020

Als sluitstuk van de proeftuin MET, maar tevens als onderlegger voor de recent gestarte MDt-projecten en nieuwe plannen, hebben we De Methode, gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun Maatschappelijke Diensttijd geschreven. In deze gids worden enkele onderliggende documenten genoemd welke hieronder te downloaden zijn.

Lees meer

De METhode

Auteurs: Pehlivan, T. & L. Rutjes (redactie)
Jaar: 2020

Deze gids is speciaal voor (toekomstige) begeleiders van kwetsbare jongeren die een Maatschappelijke Diensttijd doen. De METhode biedt handvatten voor het scheppen van een veilige, rijke en leerzame omgeving waarin jongeren zich willen en kunnen ontwikkelen, vanuit een heldere visie op self-empowerment van jongeren.

Download Bestel

Jeugdparticipatie – 25 vuistregels

Auteurs: Team en bestuur Stichting Alexander
Jaar: 2020

Jeugdparticipatie, hoe doe je dat eigenlijk? In dit handzame boekje vind je 25 vuistregels geschreven ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Alexander. Jongeren komen aan het woord, er is aandacht voor de kinderrechten, voor participatief onderzoek, en een duidelijk visie dat duurzame participatie leidt tot echte invloed van jeugd.

Download Bestel

Geluk onder Druk?

Auteurs: Kleinjan, M., Pieper, I., Stevens, G., Van de Klundert, N., Rombouts, M., Boer, M. & Lammers, J.
Jaar: 2020

75% van de Nederlandse jongeren floreert. Dat betekent dat ze meestal positief zijn en dat ze hun leven zinvol vinden. Het rapport “Geluk onder Druk?” geeft naast landelijke cijfers ook een kwalitatieve inkijk in hun de mentale belevingswereld. Waarvan zitten ze goed in hun vel? En wat houdt ze ‘s nachts wakker? Wat doen ze als het niet zo goed gaat? Stichting Alexander stelde ze de vraag.

Lees meer

Kinderrechtenscan Amsterdam

Auteurs: Kinderombudsman Amsterdam
Jaar: 2020

De Kinderombudsman van Amsterdam heeft in 2019 een eerste kinderrechtenscan gemaakt, op basis van gesprekken met meer dan 100 kinderen. Stichting Alexander ondersteunde hierbij.

Uit de scan blijkt dat het met kinderen en hun rechten in Amsterdam best goed gaat, maar dat het nog te vaak schuurt aan de randen. Denk hierbij aan kinderen in armoede  of die in onveilige straat- en  thuissituaties opgroeien. Kinderen willen ook meer informatie en inspraak.

Download

Filmpje – Transformatiedoelen uitgelegd aan jongeren

Auteurs: Stichting Alexander (i.o.v. TNO)
Jaar: 2019

“Transformatiedoelen? Heb ik daar iets mee te maken?” Demy zal niet de enige jongere zijn voor wie deze doelen een ver-van-haar-bed-show zijn. Jammer, want zij hebben daar juist heel veel mee te maken. Het is namelijk de basis waar alle hulp die zij krijgen op gebaseerd is. Hoe kunnen deze doelen bekender en begrijpelijker worden? Met die vraag is een groep jongeren en ouders aan de slag gegaan. En dit filmpje is daar het resultaat van.

Download

De toekomst van het cliënttevredenheidsonderzoek

Auteurs: Carriere, L., Strating, G., Ogaeri, A. & Rutjes, L.
Jaar: 2019

In dit artikel zetten we uiteen hoe de verschillende betrokkenen (professionals, jongeren, ouders) denken over de huidige vormen van cliënttevredenheidsonderzoek en doen we een voorzet voor op welke punten het cliënttevredenheidsonderzoek aangepast zou moeten worden. Bestaande vormen van cliënttevredenheidsonderzoek sluiten onvoldoende aan.

Download

Goed onderwijs ondenkbaar zonder inbreng van leerlingen

Auteurs: De Wit, C.
Jaar: 2019

Oud-Stichting Alexander bestuurslid Cees de Wit presenteert hier zijn visie op het participeren van leerlingen in het onderwijs. Dit komt zijns inziens maar matig uit de verf, terwijl er voldoende aanwijzingen zijn dat een actievere rol van leerlingen zeer positieve effecten kan hebben. Je leest het in dit uitgebreide essay.

Download

Het is niet stoer

Auteurs: Van Beek, F.
Jaar: 2019

Het is niet stoer gaat over de gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen. Fiet van Beek voerde openhartige gesprekken met mannen in verschillende levensfasen. Die beschreven wat er met hen gebeurd is en wat dat betekent voor het leven dat zij nu leiden. Mannen die als kind mishandeld zijn praten daar zelden over. Schaamte en de angst niet geloofd te worden spelen daarbij een rol. Eén luisterend oor, één iemand die te vertrouwen is, kan voldoende zijn om het zwijgen te doorbreken. En hoe eerder dat gebeurt, hoe beter.

 

Lees meer Bestel

De Hulpmap

Auteurs: Stichting Alexander & Kuseema
Jaar: 2018

Om jongeren een steuntje in de rug te geven bij het stellen van vragen tijdens gesprekken met begeleiders, heeft Stichting Alexander samen Kuseema en samen met jongeren de HULPMAP gemaakt. Het zijn vragen die jongeren helpen om zo’n gesprek meer eigen te maken. De vragen zijn bedacht door een aantal jongeren die zelf jeugdhulp ontvangen.

Download