Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

Terug naar ‘normaal’: hoe doe je dat?

Jongvolwassenen over hun gezondheidssituatie tijdens en na corona
Jaar: 2023

In 2022 hebben bijna 70.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar de vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen ingevuld. Daaruit bleek dat de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Welke ervaringen, gevoelens en perspectieven liggen ten grondslag aan deze resultaten? Stichting Alexander heeft – in opdracht van GGD GHOR, namens de GGD’en en het RIVM – verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan. Dit rapport is daar het resultaat van.

Download

Invloed van jeugd op klimaatbeleid

Perspectieven, ervaringen, tips en aanbevelingen van jongeren
Auteurs: Hof, T., de Vree, M. en M. van Wetering-Wiersma
Jaar: 2023

In dit onderzoek vertellen jongeren die actief zijn in de klimaatbeweging hoe zij hun invloed op beleid ervaren. Ze vertellen over samenwerking, motivatie, invloed, diversiteit en inclusie, het onderwijs en de generatiekloof. Ze hebben belangrijke tips voor volwassenen. i.o.v. Save the Children Nederland.

Lees het onderzoeksrapport hier.

Download

Een kijkje in mijn keuze

Studiekeuzeprocessen van jongeren op het VMBO met een migratieachtergrond
Auteurs: Strating, G., Hof, T.
Jaar: 2022

Dit onderzoek biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling van LOB binnen scholen met oog voor culturele verschillen vanuit het perspectief van de doelgroep zelf. Jongeren hebben laten zien dat ze heel goed in staat om te verwoorden wat ze nodig hebben van hun omgeving bij het maken van een studiekeuze. Maatwerk en een positieve stimulans zijn daarbij sleutelwoorden. Nieuwsgierig geworden naar wat deze jongeren nog meer vertellen en adviseren, en wat jij daarvan kan leren? Lees het onderzoeksrapport hier.

Download

Jeugdparticipatie symposium

Verslag van het symposium over Jeugdparticipatie van Stichting Alexander
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2022

Lees hier het uitgebreide inhoudelijke verslag van het symposium. We blikken terug op:

De plenaire start – een intro op Stichting Alexander en een interview met voormalig directeur Leo Rutjes door jongeren,

De vier verschillende workshops – onderzoek doen met jongeren, de waarde van participatie, invloed van jongeren, dromen voor participatie

De plenaire afsluiting – waar werd iedereen blij van? en de receptie ter afscheid van Leo Rutjes

Download

Een stap verder?

Een persoonlijke kijk op 40 jaar werken in de jeugdsector
Auteurs: Leo Rutjes
Jaar: 2022

Een persoonlijk verhaal van een man die op meerdere plaatsen en functies gedurende 40 jaar in de jeugdsector werkte. Bij zijn vertrek als directeur van Stichting Alexander en tegelijkertijd zijn 40-jarig jubileum in de jeugdsector, vroeg hij zich af of hij en de jeugdsector in al die jaren een stap verder zijn gekomen. Dat leidde tot een waardevol betoog over zijn zeven kernwaarden. Drie uit de tijd dat hij met het werken begon en vier die er in de loop van de tijd bijkwamen. Over buiten de lijntjes kleuren, geduld hebben, iedereen doet mee, eigen kracht, etc.

Bestel

Moet er een databank voor jongeren en onderzoek komen?

Kleinschalig haalbaarheidsonderzoek
Auteurs: M. van Wetering - Wiersma, T. Koenders, M. Yusuf, I. Pieper
Jaar: 2022

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim heeft Stichting Alexander gevraagd een kleinschalig verkennend haalbaarheidsonderzoek te doen.
De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke ideeën en beelden leven wat betreft een online databank van jongeren met ervaringskennis over jeugdhulp die hun ervaring met jeugdhulp willen delen.

Download

E-magazine Over mij = Met mij

Inspiratie en handvatten voor inspraak en invloed van jongeren
Auteurs: Leernetwerk Noord-Holland
Jaar: 2022

Hoe kunnen jongeren (met een zorgbehoefte) in Noord-Holland hun stem laten horen binnen het jeugdbeleid? Dit e-magazine is gemaakt voor en door jongeren, en laat zien wat jongeren allemaal kunnen doen. Bekijk bijvoorbeeld de kaart van Noord-Holland met bestaande jongerenorganisaties. Waar wil jij je bij aansluiten? Of ga je liever zelf aan de slag? Wat je ook wil: bekijk de opties en laat je horen!

Download

Inspiratiegids co-creatie

Kinderen gezond in hun buurt
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2022

Deze gids is speciaal voor iedereen die met kinderen en jongeren aan de slag wil om in co-creatie samen te werken aan een gezonde leefstijl. Beleidsmakers van stadsdelen en gemeenten, onderzoekers, jongerenwerkers, docenten: doe er je voordeel mee!

Download

Brochure visuele werkvormen kinderschouw

Aan de slag met kinderen in de opvang
Auteurs: Stichting Alexander
Jaar: 2021

Wil jij samen met kinderen onderzoek doen naar wat zij vinden van de (zorg)locatie waar ze wonen? Bekijk dan dit gidsje met visuele werkvormen die je als ervaren onderzoeker of kinderbegeleider kan inzetten. Het is participatief actie-onderzoek, dus het doel is dat de organisatie ervan leert en dat de omstandigheden van de kinderen aantoonbaar worden verbeterd.

Download

JA! Maar hoe?

Een participatief studentenonderzoek naar de invloed van jongeren binnen en op de jeugdhulp
Auteurs: A. Thijssen, J. van der Avoort
Jaar: 2021

Als onderdeel van het project STROOM-Op is door twee studenten onder begeleiding van Stichting Alexander participatief onderzoek uitgevoerd.

De vraagstelling van dit onderzoek is:
“Op welke manier draagt inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie eraan bij dat jongeren een gelijkwaardige en vanzelfsprekende samenwerkingspartner worden op verschillende systeemniveaus (van individueel hulptraject tot beleidsbeïnvloeding bij de Rijksoverheid)?”

Nieuwsgierig?

Download

En? Laat jij je vaccineren?

Perspectieven, motivaties en behoeften van jongvolwassenen ten aanzien van vaccineren tegen COVID-19
Auteurs: Strating, G., Van den Berg, N., Yusuf, M., Tijburg, C., Ommering, F., Hof, T.
Jaar: 2021

Dit rapport biedt inzicht in hoe jongvolwassenen denken over het al dan niet laten vaccineren tegen COVID-19, en welke overwegingen en knelpunten daarin een rol spelen. Daarbij hebben de jongvolwassenen die hebben deelgenomen tal van adviezen gegeven aan GGD GHOR Nederland en relevante partnerorganisaties.

Download

Gelijkwaardig, eigen en wijs

Jongeren aan het woord over ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg
Auteurs: Pieper, I., Boote, M., Udo, N.
Jaar: 2021

Dit is echt participatief onderzoek: getrainde jongeren hebben 21 andere jongeren geinterviewd over inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Het heeft inzichten opgeleverd over de positie en definitie van inzet ervaringsdeskundigheid, maar ook wat het jongeren oplevert en een stevig lijstje knelpunten.

Download