Cliëntenfeedback bij Leerplicht Amsterdam

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar aan dat recht is ook een plicht verbonden: leerplicht geldt voor alle kinderen tussen de vijf en zestien, en tot achttien zonder startkwalificatie en dit is vastgelegd in de leerplichtwet. Als niet aan de leerplichtwet wordt voldaan, komen leerlingen en hun ouders/ verzorgers in aanraking met een leerplichtambtenaar. Deze geeft voorlichting over waarom het belangrijk is om naar school te gaan, onderzoekt wat de redenen voor het schoolverzuim zijn en wat er nodig is om weer naar school te gaan. Samen met school en ouders zoekt de leerplichtambtenaar naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Leerplichtambtenaren kunnen in uiterste geval proces-verbaal opmaken, waardoor een leerling verplichte hulpverlening of een taakstraf opgelegd kan krijgen of zelfs voor de kantonrechter kan komen. Maar er kan ook bijvoorbeeld een vrijstelling voor school worden gegeven.

Leerplicht Amsterdam heeft Stichting Alexander gevraagd om samen met hen een systeem van cliëntenfeedback te ontwikkelen dat past bij de positie en context waarin Leerplicht opereert. Jongeren, ouders en andere stakeholders worden hierbij betrokken. Voor de online sessies maakt Stichting Alexander gebruik van het online samenwerkingsplatform Miro.

Met dit cliëntenfeedbacksysteem willen zij vervolgens hun beleid en werkwijze kunnen evalueren/ toetsen en indien nodig bijstellen. Zo kan de dienstverlening nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren en ouders, vanuit de positie van Leerplicht in het veld, met als doel om te doen wat effectief is om leerlingen goed naar school te laten gaan.

Stichting Alexander zet haar ruime ervaring met cliëntenfeedbacksystemen in de jeugdhulp graag in bij dit project.  Op participatieve wijze werken we de komende anderhalf  jaar samen met medewerkers van Leerplicht, ouders, jongeren en ketenpartners (door middel van bijvoorbeeld inspiratiesessies, focusgroepen en interviews) toe naar een gedeelde visie op cliëntenfeedback binnen Leerplicht, en welke input nodig is om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarop volgt een pilotperiode waarin verschillende methoden van cliëntenfeedback worden uitgeprobeerd binnen de organisatie.  Deze methoden worden na de pilotperiode geëvalueerd, eventueel bijgesteld en vervolgens naar wens -en in samenhang met elkaar-  geïmplementeerd.

Vragen over dit project? Neem contact op met Geeske Strating via strating@st-alexander.nl