GESLOTEN | Ga in gesprek met jongeren

Corona raakt ons allemaal. Jong en oud. Maar zeker “jong” staat in de schijnwerpers, gezien de wijze waarop de overheid en de media jongeren aanspreken op het naleven van de maatregelen. Met elkaar moeten we op zoek naar oplossingen om hiermee om te gaan. Daarom komen jongerenorganisaties met een advies. Stichting Alexander is feitelijk geen jongerenorganisatie, maar heeft als pleitbezorger voor jeugdparticipatie zich hierbij onverkort aangesloten.

Het is nu belangrijker dan ooit dat kinderen en jongeren op verschillende niveaus en plekken meepraten, meedenken en meebeslissen. Want hoe weet je als school, jeugdhulpinstelling, gemeente of rijksoverheid anders wat kinderen en jongeren juist nu nodig hebben? Welke gevolgen bepaalde beslissingen en maatregelen hebben op hun mentale gezondheid en ontwikkeling? En welke oplossingen zij zien en effectief uitvoerbaar zijn?

Oproep

Wij roepen ministers, burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, leerkrachten, schoolleiders, sportcoaches, jeugdhulpprofessionals, ouders en ieder ander die met de jeugd te maken heeft op om hier niet langer mee te wachten. Ga het gesprek aan met kinderen en jongeren. Maak samen plannen en voer deze uit. Alleen dan doen we het écht samen de komende tijd: jong en oud.

Advies

Zelf zitten we als jongeren en organisaties ook niet stil en gaan we de komende weken met elkaar in gesprek. Wat is nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor jongeren vol te houden zijn? Wat moet er anders? Wat zijn de ervaringen van jongeren? En ook niet onbelangrijk, wat is belangrijk voor specifieke groepen jongeren zoals:

  • werkloze jongeren
  • jongeren in de jeugdhulp
  • jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen
  • jongeren met een (licht verstandelijke) beperking of chronische aandoening

Eind september komen we als organisaties met een advies over hoe jongeren structureel kunnen meebeslissen over beleid, protocollen en coronamaatregelen die hen aangaan en welke oplossingen jongeren zelf zien. Zodat we niet langer óver jongeren besluiten, maar mét jongeren.