Via esport Rotterdammers vitaliseren

Sportverenigingen spelen een waardevolle rol in onze samenleving. Ze brengen mensen van alle leeftijden, kleuren en achtergronden bij elkaar voor sport en spel. Maar voor hoelang nog? Verenigingen verliezen steeds meer terrein: het aantal leden en vrijwilligers neemt af. Dit tij moet niet alleen gekeerd worden, het kán ook gekeerd worden. Het is zelfs mogelijk voor verenigingen om een vitale toekomst tegemoet te zien. Maar hoe? 

In Rotterdam experimenteren sportverenigingen met nieuw sportaanbod en nieuwe organisatievormen. Wat sommige experimenten bij Rotterdamse verenigingen zo bijzonder maakt, is de inzet van gaming en esports. Gaming en esports worden niet alleen ingezet als aparte sporten. Ze worden ook gebruikt als hulpmiddelen om sportieve en fysieke vaardigheden te ontwikkelen.

Over experimenten wordt weleens gezegd: een experiment mislukt nooit, behalve als je het experiment niet doet. Met elk experiment ontdek je wat wel werkt en wat niet, hou je wat werkt en laat je los wat niet werkt. Onderzoek naar organisatie van en ervaringen met experimenten is dan nodig.

Evaluatieonderzoek

In opdracht van de gemeente Rotterdam voeren wij samen met Nivel dit evaluatief actieonderzoek uit. We spreken jongeren, ouders, vrijwilligers, bestuurders en organisatoren van de verschillende experimenten. Dat doen we niet alleen na afloop, maar ook tijdens activiteiten en soms vooraf. Zo geven we terug aan de organisatoren van deze experimenten wat zij kunnen gebruiken om hun experimenten verder te ontwikkelen. Het eerste experiment waar we dit nu voor doen is de Summer of Esports, een esports event die afgelopen zomer is gehouden. We interviewden deelnemers van dit event, en beschreven de belangrijkste ervaringen en lessen voor toekomstige esports events.  Benieuwd naar de bedoeling en aanpak van deze experimenten. Lees dan de samenvatting.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je terecht bij Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl) of Nikki van de Klundert (klundert@st-alexander.nl).