Aan de slag met de METhode

Samen met vele andere partners – jongeren en professionals – hebben we onze proeftuin Maatschappelijke Ervaringstijd (MET) op 17 september jl. succesvol afgerond. Afgelopen twee jaar hebben we kunnen experimenteren met een project waarin jongeren volledig de regie hadden, bij de uitvoering van hun Maatschappelijke Diensttijd en de organisatie van onze proeftuin. Dat was voor alle betrokken professionals en jongeren zelf een interessante uitdaging.

Onze ervaringen en geleerde lessen delen wij graag in De METhode – gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun MDt. Deze gids beschrijft hoe je deze vorm van participatief werken organiseert, waar je tegenaan kan lopen en hoe je daarmee omgaat. Niet alleen geschikt in de context van MDt, maar ook voor het werken met deze doelgroep in het algemeen. De gids voorziet verder in praktische bijlages voor gesprekken en werken met jongeren en een participatieve kwaliteitsmonitor.

Je kunt de gids gratis bij ons bestellen.

De gids is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDt) van de Rijksoverheid, zie www.doemeemetmdt.nl.