Technologie als bijdrage tot een inclusieve arbeidsmarkt

Een passend stage of baan vinden is voor veel jongeren een grote uitdaging. En de werkloosheid onder jongeren is nog altijd groter dan onder de algehele bevolking. De coronacrisis zorgt ervoor dat dit alleen maar blijft stijgen. Terwijl werkgevers wel veel vacatures open hebben staan. Maar die blijken moeilijk in te vullen. Er is dus een mismatch tussen de vraag van werkgevers en wat jongeren te bieden hebben. Enerzijds kun je dat verklaren doordat de vraag en het aanbod, zoals het ontbreken van competenties, niet op elkaar aansluiten. Maar het komt ook doordat vacatureteksten onbedoeld niet goed aansluiten bij werkzoekenden. En met dat laatste gaan wij aan de slag!

Artificial Intelligence en participatief jeugdonderzoek

Het Amsterdam Data Collective en Stichting Alexander gaan hun kennis en ervaring op het gebied van data science en participatief onderzoek combineren. We gaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken eerst een haalbaarheidsonderzoek doen, om vervolgens – na gunning – een product daadwerkelijk te gaan ontwikkelen en uitrollen. We gaan toetsen of we de mismatch kunnen oplossen door vacatureteksten beter aan te laten sluiten bij de doelgroep jongeren. Met participatief onderzoek willen we redenen achterhalen waarom jongeren niet solliciteren op bepaalde vacatures en met behulp van Artificial Intelligence (AI) willen we werkgevers stimuleren om vacatureteksten toe te spitsen op de doelgroep jongeren en ook speciaal voor hen die minder kans maken op de arbeidsmarkt.

Een inclusieve arbeids-/stagemarkt

Het uiteindelijke product zorgt voor een inclusieve arbeids-/stagemarkt door de respons van gebruikers op vacatures en daarmee de kansen op matching te verhogen. Het wijst werkgevers op eventueel impliciet taalgebruik en woorden en/of zinsconstructies waardoor jongeren voortijdig in het matchingsproces afhaken of zelfs (onbedoeld) op uitgesloten worden. Anderzijds scant het product CV’s van jongeren en zoekt hier vacatures bij waar jongeren wellicht niet op zouden solliciteren vanwege de vacaturetekst, maar mogelijk wel geschikt voor zijn.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl).