8-18 jaar en meepraten over COVID-onderzoek?

Voor een onderzoek naar mentale gezondheid en welbevinden van jongeren tijdens de COVID-19 pandemie, zijn wij op zoek naar kinderen en jongeren (8 – 18 jaar) die mee willen doen in een adviesgroep. We zoeken vooral nog jongens.

Om welk onderzoek gaat het? We zoeken kinderen en jongeren die willen meehelpen aan een tweejarig onderzoek naar het effect van de COVID-19 restricties op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen

uit klinische en de algemene populaties. Het onderzoek is een samenwerking van Amsterdam UMC met het klinische cohort DREAMS*, Jeugdzorg (20 instellingen), Praktikon, Medische Informatiekunde (UvA), het Nederlands Tweelingen Register, en de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

De hypothese van de onderzoekers is dat de ‘lockdown’ voor sommige kinderen heel lastig is, terwijl andere kinderen er juist baat bij hebben. Het onderzoek maakt gebruik van reeds verzamelde gegevens over mentale gezondheid maar gaat nog nieuwe data verzamelen de komende twee jaar.

DREAMS* is een samenwerking tussen vier kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen, namelijk Accare, Curium, Karakter en Levvel.

Meedoen is leuk en leerzaam

De adviesgroep is voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij gaan de onderzoekers adviseren over bijvoorbeeld inhoudelijke thema’s, ethische aspecten en/of implicaties van de uitkomsten en hoe deze naar anderen te communiceren. De adviesgroep komt 6 keer bij elkaar in 2 jaar. We houden rekening met diversiteit, de mogelijke gevoeligheid van de onderwerpen en gebruiken creatieve werkvormen. De eerste bijeenkomsten zullen online plaatsvinden.

Deelname aan de adviesgroep geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Ze hebben invloed op de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Ze leren daarnaast andere jongeren en onderzoekers kennen, maken kennis met het doen van onderzoek en leren in groepsverband toe te werken naar adviezen. Ze ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €10,- per bijeenkomst. Er is plek voor 8 tot 10 jongeren.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar is toestemming van een ouder/verzorger nodig.

We willen u vragen of u bijgevoegde flyer voor ons willen verspreiden binnen uw netwerk, bij ouders, kinderen, jongeren en/of bij collega’s die veel contact hebben met kinderen en jongeren. De informatie uit dit bericht vindt u hier.

Stichting Alexander

Amsterdam UMC heeft Stichting Alexander gevraagd om de adviesgroep te begeleiden. Stichting Alexander is een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseren we zinvolle en duurzame invloed van jeugd in onderzoek, beleid en praktijk. Naast het begeleiden van de adviesgroep, zullen we onderzoekers trainen in participatief onderzoek doen en een aantal thematische focusgroepen met kinderen en jongeren organiseren.

Heeft u vragen die te maken hebben met de adviesgroep en de rol van kinderen en jongeren binnen het onderzoek, mail of bel gerust naar Ivet Pieper van Stichting Alexander via pieper@st-alexander.nl of 06-24811620.

Heeft u vragen over het onderzoek zelf, mail of bel dan met Tinca Polderman, projectleider, via tinca.polderman@amsterdamumc.nl of 06-52358174.

Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

Ivet Pieper, senior projectleider/onderzoeker Stichting Alexander