Wie mag mee en wie moet wachten?

Stel je voor: er zijn 3 zitplaatsen vrij in de bus, maar op de bushalte staan 5 kinderen te wachten. Wie mag mee? Wie moet wachten?  De bus staat symbool voor schaarse plekken in jeugdhulp en wachtenden bij de bushalte staan symbool voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.

Gemeente Amsterdam heeft Jeugdplatform Amsterdam (JPA)* gevraagd om mee te denken over de criteria voor verdeling van schaarse plekken in de jeugdhulp aan de hand van het concept ‘kwetsbaarheid’.

Kwetsbaarheid is als een kerstbal”, aldus een lid van JPA. “Een kerstbal zal namelijk met weinig kracht al breken. Een kwetsbaar iemand kan ook makkelijk breken.

JPA vindt dat er voldoende en kwalitatief goed aanbod van jeugdhulp en passend onderwijs zou moeten zijn. Daarbij moet er in preventieve zin veel gebeuren: voorkomen dat problemen groter worden door snelle laagdrempelige hulp in te kunnen zetten. Het is ook in die context dat JPA mee wilde denken over kwetsbaarheid. In december 2020 heeft hierover een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden met 7 jongeren en ouders.

Twee belangrijke uitkomsten:

  1. Wachten op hulp is belastend. ‘Ben ik bijna aan de beurt, of duurt het nog een half jaar?’ Het is goed mogelijk dat de problemen tijdens het wachten verergeren. Dan zitten ze opeens met een veel groter probleem én hebben ze intensievere en dus duurdere zorg nodig.
    Aanbeveling vanuit JPA: Doe dus ook iets voor jongeren die op de bushalte staan te wachten.
  2. Jongeren laten zien dat zij goed kunnen reflecteren op hun situatie en hun eigen kwetsbaarheid daarin.
    Aanbeveling vanuit JPA: vraag jongeren zelf hoe het met ze gaat en hoe stabiel hun situatie is, kwetsbaarheid is niet statisch, het verschilt per situatie en periode.

Meer weten, lees hier het hele verslag van de bijeenkomst.

*JPA wordt ondersteund door Cliëntenbelang Amsterdam en Stichting Alexander.