Health Cacade | Co-creatie voor complexe problemen

Stichting Alexander doet mee aan Health Cascade, een internationaal consortium van 7 universiteiten en 14 onderzoeksinstellingen. Het project wordt gefinancierd vanuit het prestigieuze Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Doel van dit consortium is om co-creatie in te zetten en uit te diepen als strategie om effectiever om te gaan met complexe problemen in de samenleving, in dit geval met gezonde leefstijl en bewegen van jongeren.

“Health CASCADE’s multidisciplinary international expert team will work together with the 15 young researchers to develop new evidence based guiding principles, methodology, novel tools, and new technologies to make co-creation an effective tool in fighting complex public health problems.” – uit het projectplan

Wij werken binnen het project samen met Amsterdam UMC waar drie internationale promovendi zich bezig gaan houden met co-creatie. De promovendi zullen een deel van hun praktijkgericht onderzoek uitvoeren bij Stichting Alexander. Tevens verzorgen wij een aantal workshops over participatie en co-creatie voor de internationale partners in het project, afkomstig uit België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Zweden.

Momenteel worden de promovendi geworven. Bekijk voor meer informatie het filmpje hieronder.

Zie voor meer informatie: https://healthcascade.eu/
Of neem voor meer informatie contact op met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl 06- 83 92 95 91)