Jeugdparticipatie in de kunst & cultuur sector: een voorbeeld uit de praktijk

Eerder deelden we onze ervaringen met jeugdparticipatie in het kunstonderwijs. In dit nieuwsbericht nemen we u graag mee in de workshops die we momenteel verzorgen om kinderen te betrekken bij kunst & cultuur in de wijk. Dit valt binnen het programma van CultuurSchakel (www.cultuurschakel.nl). Zij hebben als doel cultuuronderwijs onder schooltijd en actieve cultuurparticipatie na schooltijd beter met elkaar te verbinden.  

Participatieve workshops: Kunstzinnige Kids verrijken de wijken

We nemen u graag mee in de stappen die we tijdens de workshops met kinderen zetten. Ter inspiratie en om een kijkje in onze keuken te geven:

Stap 1: Wat is kunst & cultuur voor jou?

Om goed te kunnen nadenken over ideeën voor de wijk starten we bij de percepties van kinderen op ‘kunst en cultuur’. We maken foto’s in de wijk en brainstormen over wat de woorden ‘kunst’ en ‘cultuur’ volgens kinderen betekenen.

Stap 2: Welke ideeën heb jij voor je wijk?

Vervolgens bedenken we ideeën voor (het versterken van) kunst & cultuur in de wijk. We gebruiken methoden zoals ‘brain writing’ en ‘rich picture’ om tot ideeën te komen. We kiezen ‘gouden ideeën’ door te stemmen en bespreken daarbij thema’s als ‘uitvoerbaarheid’ en ‘haalbaarheid’ in de wijk.

Stap 3: Veldwerk: kinderen interviewen kinderen

Kinderen krijgen een korte interviewtraining en nemen vervolgens interviews af bij leeftijdsgenootjes om bedachte ideeën te toetsen én nieuwe ideeën op te halen.

Stap 4: Hoe vertalen we ideeën naar actieplannen?

We zetten ideeën om in concrete acties, werken dit uit op posters en hangen deze aan een waslijn (tijdslijn) in de volgorde van uitvoering. Er worden taken verdeeld en matches gemaakt tussen kinderen en organisaties voor uitvoering.

Stap 5: acties worden uitgerold en gemonitord door kinderen

Samen met kinderen wordt voortgang en uitvoering opgepakt en gemonitord.

Een greep uit de gouden ideeën van kinderen voor hun wijk:

  • Foto Expo ‘hoe gaan we met elkaar om’: Kinderen willen middels kunst de discriminatie in de buurt aanpakken. Bijvoorbeeld door foto’s in de wijk op te hangen waarin mensen van verschillende culturen samen vriendschappelijk in beeld te zien zijn.
  • Talentenjacht: een plek opzetten waar kinderen terecht kunnen met al hun creatieve talenten (zoals  een ‘kunstwedstrijd’, muziek, rap, kunst maken, dansen).

CultuurSchakel en lokale samenwerkingspartners (zoals de weekendschool en buurtsportcoaches) zijn bij de workshops betrokken en helpen de kinderen ook na de workshops bij het uitvoeren van hun plannen en/of het vinden van de juiste organisaties/professionals.

Houd voor de verdere ontwikkelingen van dit project onze nieuwsbrief in de gaten of neem contact op met collega Margriet van Wetering vanwetering@st-alexander.nl.