Vacatures inclusiever maken voor jongeren? VICTORY!

Werkloosheid onder jongeren is erg toegenomen, ook door de coronacrisis. Dit is zorgwekkend. Aan de andere kant blijven werkgevers met onvervulde vacatures zitten. Dat moet beter kunnen. Daarom willen Amsterdam Data Collective (ADC) en Stichting Alexander werkzoekende jongeren en werkgevers dichter bij elkaar brengen door een nieuw product te maken: VICTORY. Dit is een vacaturescanner die de inclusie van de vacatures vergroot door het opsporen van ongewenst taalgebruik door middel van Artificial Intelligence (AI). Met VICTORY willen we inclusie en diversiteit op de arbeidsmarkt voor jongeren en op de werkvloer voor bedrijven en overheden vergroten.

Zitten jongeren en werkgevers eigenlijk wel te wachten op zo’n vacaturescanner? Dat hebben we in de afgelopen 4 maanden uitgezocht via brainstorms, gesprekken en enquêtes met jongeren en werkgevers.

Jongeren hebben zelf niet direct iets aan een vacaturescanner, maar lopen wel tegen allerlei muren aan in de vacatureteksten die ze zien. Voor hen zijn inclusieve vacatureteksten dus van belang. Wat ook blijkt uit ons onderzoek is dat werkgevers behoefte hebben aan zo’n tool. Ook in de publieke sector, denk aan gemeenten en ministeries in de rol van werkgevers. Zo heeft onlangs het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een marktconsultatie uitgezet over  het ontwikkelen van een vacaturescanner op inclusiviteit.

Dit betekent dat er vraag naar is. Het betekent ook dat er geen kant-en-klaar product voor beschikbaar. Tegelijkertijd hebben steeds meer commerciële en niet-commerciële bedrijven diversiteit en inclusie hoog op hun agenda staan. Ze lijken helaas niet de juiste tools te hebben om structurele uitsluiting tegen te gaan en diversiteit te stimuleren.

We hebben nog meer ontdekt in ons onderzoek:

  1. De urgentie van een inclusieve samenleving, en hierin een inclusieve arbeidsmarkt en een inclusief werkende recruitmenttechnologie, is groot. De tijd lijkt hiermee bijzonder rijp voor nieuwe, ook technologische, oplossingen tegen uitsluiting. Het oplossen van uitsluiting via inclusieve vacatureteksten zal een positieve impact hebben op vele facetten van de samenleving, onder andere voor individuele jongeren, werkgevers en gemeenten.
  2. Een goede vacature voor jongeren gaat over meer dan het aanpassen van (niet inclusieve) woorden. Een goede vacature is duidelijk, aantrekkelijk en geeft antwoord op vragen zoals: “Wat verwacht een werkgever precies van de nieuwe werknemer?”,  “Hoeveel ruimte is hier om te leren?” en “Werken hier nog meer jongeren?”.
  3. Zowel jongeren als gemeenten zitten niet te wachten op een extra platform waarop vacatures en cv’s geëtaleerd worden, maar zien liever dat bestaande platforms (Monsterboard, jobbird, etc.) inclusiever worden.

Nu we weten dat een inclusieve vacaturescanner zoals VICTORY nog niet bestaat, gewenst is,  de positie van jongeren kan versterken, en bedrijven kan helpen om succesvoller te werven, willen we nu doorgaan met het ontwikkelen en testen van de tool. Zodra onze plannen hiervoor zijn goedgekeurd en gefinancierd, gaan we starten met het bouwen van een prototype. Die gaan we dan testen met werkgevers en jongeren en aanpassen, in enkele ronden, totdat het werkt.

Wil je meer weten, of misschien zelfs meedoen aan het testen en helpen verbeteren van de vacaturescanner VICTORY, neem dan contact op met Nickey van den Berg (vandenberg@st-alexander.nl)