Vaccinatiebereidheid van jongvolwassenen: wat zeggen zij er zelf over?

Er wordt hard gewerkt om in korte tijd zoveel mogelijk Nederlanders te vaccineren tegen COVID-19. Jongvolwassenen (18-27) moeten nog heel even wachten, maar ook zij krijgen binnenkort een uitnodiging. GGD GHOR Nederland laat onderzoeken wat beweegredenen zijn voor jongvolwassenen om zich al dan niet te laten vaccineren.

Aanleiding

Er is het afgelopen jaar al veel onderzoek gedaan naar de vaccinatiebereidheid van Nederlanders. Daaruit blijkt dat de vaccinatiebereidheid afneemt naarmate de leeftijd lager is, zie bijvoorbeeld dit bericht van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/21/7-op-de-10-mensen-bereid-tot-vaccinatie-tegen-corona. Reden voor GGD GHOR Nederland om de vaccinatiebereidheid van jongvolwassenen nader te laten onderzoeken. Wat vertellen zij zelf over hun keuze rondom vaccineren, hoe komt hun keuze tot stand en wie of wat hebben daar invloed op? Maar ook: wat hebben jongvolwassenen nodig om een weloverwogen keuze te kunnen maken, en wat kunnen de GGD’en daaraan bijdragen?

Uitvoering

Onder leiding van Stichting Alexander zijn verschillende groepen jongvolwassenen tussen de 18 en 27 met elkaar in gesprek gegaan over waarom welke keuzes ten aanzien van vaccinatie gemaakt worden, en wat de invloed is van hun omgeving. Inmiddels hebben acht groepspanels plaatsgevonden, waarvan zes online en twee fysieke bijeenkomsten, en een laatste panel volgt deze week. Door deze gesprekken krijgen we inzicht in het keuzeproces van jongvolwassenen, en een beter beeld van wat motiverende en niet-motiverende redenen zijn om te vaccineren. De resultaten van dit onderzoek worden met een kleine groep jongvolwassenen bekeken, geduid en geplaatst in de context van de leefwereld van jongvolwassenen. Zij bedenken tenslotte adviezen voor GGD GHOR Nederland over hun communicatie met de doelgroep omtrent vaccineren. De eindrapportage volgt begin juli.

Voor vragen over dit traject kan contact opgenomen worden met Geeske Strating via strating@st-alexander.nl.