Samenwerking rondom uitvoering MDT krijgt steeds meer vorm

Twee nieuwe websites zijn nu online

Vele organisaties vinden elkaar in allerlei samenwerkingsverbanden rondom uitvoering van MDT (Maatschappelijke Diensttijd). Soms is één MDT-project al een groots samenwerkingsverband, zoals www.pakjekansinalmere.nl, met 11 partners.

In Amsterdam bestaat sinds maart 2019 het Amsterdams Platform MDT, Stichting Alexander is hiervan de voorzitter/ondersteuner. We hebben nu als platform een website www.amsterdamsplatformmdt.nl online. Aankomende jaren zullen we de site uitbreiden, met o.a. een extra stedelijke toegang voor alle jongeren in Amsterdam die iets willen met MDT. Met 13 MDT-projecten – en straks met nog meer projecten – gaan we samen zorgen voor een samenhangend, kwalitatief en duurzaam aanbod in alle hoeken van Amsterdam: voor, door en met jongeren.

En dan hebben we samen met drie andere MDT-partners al twee jaar een Participatie Alliantie MDT. We willen graag alle MDT-projecten in Nederland verder helpen met het participatief werken binnen MDT, met o.a. leernetwerken en trainingen. Hiervoor hebben we ook een website gelanceerd: www.participatieacademie.nl. Organisaties die niet actief zijn met MDT, maar wel meer willen met participatief werken, kunnen hier ook terecht.