Rotterdamse Sportverenigingen experimenteren nu voor hun toekomst

Sportverenigingen spelen een waardevolle rol in onze samenleving. Ze brengen mensen van alle leeftijden, kleuren en achtergronden bij elkaar voor sport en spel. Maar voor hoelang nog? Veel verenigingen verliezen steeds meer terrein: het aantal leden en vrijwilligers neemt af. Is het nog mogelijk voor verenigingen om een vitale toekomst tegemoet te zien?

In Rotterdam zijn het Actieprogramma Verenigingen (APV) en Living Lab Esports bedoeld als antwoord op de vraag hoe (sport)verenigingen in Rotterdam zich toekomstbestendig kunnen (door)ontwikkelen met behulp van vernieuwend (e-)sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie, bestuur en samenwerking binnen en tussen verenigingen. Rotterdamse sportverenigingen experimenteren nu om zich voor te bereiden op de toekomst.

Wat deze experimenten zo bijzonder maakt, is onder andere de inzet van gaming en esports. Gaming en esports worden niet alleen ingezet als aparte sporten of om verenigingen extra aantrekkelijk te maken voor de jongere generatie. Ze worden ook gebruikt als hulpmiddelen om sportieve en fysieke vaardigheden te ontwikkelen. Maar er zijn meer vernieuwingen bij Rotterdamse verenigingen: een online platform voor Rotterdammers die flexibel willen sporten zonder lid te hoeven worden, en verenigingen die bestuurlijk en in hun sportaanbod nauw samenwerken.

Een experiment mislukt nooit…en wel een beetje tijdens lockdowns

Experimenteren is sowieso spannend, zo merken verenigingen en de organisatoren van de Rotterdamse experimenten. Het motto “een experiment mislukt nooit, behalve als je het experiment niet doet” is makkelijker gezegd dan gedaan. Met elk experiment ontdek je wat wel werkt en wat niet, hou je wat werkt en laat je los wat niet werkt. Daar is onderzoek voor nodig.  

Evaluatieonderzoek: een paar lessen tot nu toe

In opdracht van de gemeente Rotterdam voeren wij samen met Nivel een evaluatief actieonderzoek uit naar de Rotterdamse experimenten. We spreken jongeren, ouders, vrijwilligers, bestuurders en organisatoren van de verschillende experimenten. Dat doen we niet alleen na afloop, maar ook tijdens activiteiten en soms vooraf. Zo geven we terug aan de organisatoren van deze experimenten wat zij kunnen gebruiken om hun experimenten verder te ontwikkelen. We hebben in het afgelopen jaar online en fysieke gaming en esports activiteiten en events gevolgd en geëvalueerd. Organisatie, begeleiding en aangeboden games krijgen een hoge waardering. Gaming en esports zijn niet alleen ‘leuk’, maar worden ook gewaardeerd omdat ze sociale ontmoeting (met nieuwe mensen) vergemakkelijken, beweging stimuleren (ook na de activiteit), helpen om (nieuwe) vaardigheden (gaming, fysieke en technische skills) te oefenen, en aangemoedigd worden door ouders wanneer gaming wordt gecombineerd met (beweeg)activiteit in de buitenlucht. Dit zijn enkele resultaten uit de onderzochte experimenten tot nu toe.

Benieuwd naar de bedoeling en aanpak van de Rotterdamse experimenten? Lees dan de samenvatting van het Actieprogramma. Benieuwd naar het vervolg van het onderzoek? Voor meer informatie over het onderzoek kun je terecht bij Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl)