GESLOTEN | Onderzoek naar studiekeuze op het vmbo – doe jij mee?

Hoewel het onderwijsniveau van jongeren met een niet-Westerse achtergrond de laatste jaren stijgt, blijft hun latere arbeidsmarktpositie achter bij deze stijging. Jongeren met een niet-Westerse achtergrond zijn na hun Mbo-opleiding bijvoorbeeld vaker werkloos dan jongeren zonder niet-Westerse achtergrond, en groeien minder vaak door naar hogere posities. Onderzoek wijst erop dat de studiekeuze in het vmbo een rol kan spelen bij dit verschil.

Wij doen onderzoek naar factoren die voor deze groep jongeren een rol spelen bij het maken van een studiekeuze. Welke overtuigingen, overwegingen, ideeën en gevoelens hebben jongeren op het vmbo met een niet-Westerse achtergrond bij het profiel- en/of studiekeuze proces? Wat hebben zij nodig om succesvollere loopbaankeuzes te maken?

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar:

  • Vmbo-scholen of scholen met een vmbo afdeling die willen samenwerken in de werving van leerlingen met een niet-Westerse achtergrond. Deze leerlingen zullen geïnterviewd worden door een onderzoeker van Stichting Alexander.
    Klik hier voor een uitgebreidere informatiebrief.
  • Jongeren (VMBO/MBO) met een niet-Westerse achtergrond die het leuk vinden om gedurende het onderzoek met ons mee te kijken en te denken over de inhoud, vorm en resultaten van het onderzoek. Deze groep jongeren komt 3x samen in 10 maanden.
    Klik hier voor de flyer met informatie.
  • MBO-ers die het leuk vinden om mee te doen in het Jongeren Onderzoeksteam? Als lid van dit team ga je gedurende 4 maanden aan de slag als onderzoeker. Je gaat ook zelf interviews houden met jongeren op het vmbo.
    Klik hier voor de flyer met informatie.

Werk je graag mee aan dit onderzoek? Of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met Geeske Strating (projectleider) via strating@st-alexander.nl of 06-29093011 of Nickey van den Berg via vandenberg@st-alexander.nl of 06-12229437.

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, binnen het onderzoeksprogramma Gelijke kansen richting de toekomst.