Participatief Actie Onderzoek door studenten in het hbo – een nieuw MDT project

Het karakter van onze samenleving verandert: van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, met nadruk op positieve gezondheid, self-care en zelfregie van burgers. Deze verschuiving heeft, naast de maatschappelijke effecten, ook effect op de beroepspraktijk en op de vormgeving van het onderwijs en op wat studenten van nu en straks nodig hebben in de werkpraktijk. Stichting Alexander, de Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Windesheim werken samen in een nieuw MDT-project waarin zij studenten een belangrijke methodiek in handen willen geven om actief te opereren binnen steeds veranderende sociale en maatschappelijke structuren: Participatief Actie Onderzoek.

Opzet
Hbo-studenten doen als MDT Participatief Actie Onderzoek (PAR: Participatory Action Research), over een vraagstelling en met een doelgroep naar hun eigen keuze, passend bij de eigen interesse en expertise gebied. Hiermee vergroten ze hun eigen vaardigheden en competenties, onderzoekende houding en werken ze actief en gelijkwaardig samen met een doelgroep naar keuze, waardoor meer onderling begrip ontstaat en de studenten uit hun eigen ‘bubbel’ stappen. Studenten doen bijvoorbeeld een PAR met kinderen in een wijk, jonge groene ondernemers, skaters, mensen met psychische problemen in een buurthuis, jongeren die op willen komen voor hun positie in de samenleving. Ook deze groepen profiteren van de MDT, zij leren, krijgen invloed op hun omgeving en verbreden in het samenwerken met de hbo studenten hun bubbel. In de eerste helft van 2022 worden alle voorbereidingen getroffen, en vanaf september 2022 gaan de eerste studenten starten met hun MDT. Uiteindelijk is er plek voor 250 studenten.

Begeleiding en monitoring
Docenten van de betrokken hbo’s worden getraind door Stichting Alexander in het trainen en begeleiden van studenten in het doen van PAR. Er is een studentenpanel dat verantwoordelijk is voor het toetsen van de participatieve kwaliteit van strategie, operationele uitvoering en implementatie van het project aan het studentperspectief.

Meer weten?
Neem contact op met de projectleider Geeske Strating strating@st-alexander.nl. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.