GESLOTEN | In co-creatie met jongeren en ouders doet het SCP onderzoek naar informele hulp

Informele hulp is overal, maar waar dan precies?

We kennen onszelf als ‘Nederland vrijwilligersland’. In bijna geen enkel land ter wereld is het percentage vrijwilligers zo hoog als hier. Het idee van een civil society lijkt al lange tijd populair, wat inhoudt dat burgers op eigen initiatief maatschappelijk betrokken zijn. Dit uit zich niet alleen in vrijwilligersorganisaties maar ook in allerlei andere verenigingen en initiatieven. Van buurtmoeders tot sportverenigingen en van vriendendiensten tot huiswerkbegeleiding binnen religieuze organisaties. Al deze informele hulp is van grote waarde voor zowel aanbieder als ontvanger. Dit maakt het een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid. Maar hoe wordt deze hulp precies ingezet? En hoe wordt deze hulp geactiveerd? Wat gaat er goed, en wat zou beter kunnen?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat hier kwalitatief onderzoek naar doen, maar heeft daar wel de ervaringen en adviezen van de doelgroep bij nodig. Stichting Alexander faciliteert daarom bijeenkomsten waarin jongeren, ouders en onderzoekers van het SCP samen zullen werken aan de vormgeving van het onderzoek.

Onderzoek door het SCP

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in lokale organisaties en samenwerkingen, en in de interacties tussen jeugdigen en ouders, en informele en formele netwerken. Op basis van deze inzichten stuurt het SCP adviezen naar gemeenten, de regering, de Eerste- en de Tweede Kamer. Dit kan helpen bij het vormen van netwerken, zodat er meer sprake kan zijn van samenhang in de hulp aan jeugdigen en gezinnen.

Jongeren en ouders aan de ontwerptafel

Om het onderzoek goed aan te laten sluiten bij de doelgroep, heeft het SCP advies nodig van jongeren en ouders die zelf te maken hebben (gehad) met informele hulp. Stichting Alexander organiseert daarom een klankbordgroep met deze jongeren en ouders. In co-creatie met onderzoekers van het SCP zullen jongeren en ouders het onderzoek mede vormgeven. Welke onderzoeksvragen zijn belangrijk? Hoe kan het SCP dit het beste aanpakken? Op gelijkwaardige wijze zullen jongeren, ouders en onderzoekers van het SCP samenwerken en van elkaar leren. Wij kijken ernaar uit om dit te mogen faciliteren.

Ben of ken jij een jongere of ouder die te maken heeft (gehad) met informele hulp?

Dan zijn we heel nieuwsgierig naar jouw ervaringen en advies. Zo kunnen we dit soort hulp beter begrijpen, en kan het SCP hier goed onderzoek naar doen.

Bekijk de flyer: er is nog plek voor ouders op dinsdag 19 april om 19:00u!

Als je onze adviseur wordt krijg je een vergoeding van €50. We vergoeden ook jouw reiskosten. App of bel Laura via 06-12229419 of stuur een mailtje naar redeker@st-alexander.nl