Doe mee met de MBO Verbeterkit

Met de MBO Verbeterkit gaan studenten zélf aan de slag met de resultaten om de opleiding te verbeteren.

“Uit de JOB Monitor kwam dat studenten ontevreden waren over docenten. Toen hebben we daarover interviews met andere studenten gehouden en ook bijgehouden wat docenten tegen ons zeggen waardoor we ons niet prettig voelen. We hebben bijgehouden hoe vaak we lui en dom genoemd worden, hoe vaak een docent zegt dat we het toch niet zullen halen of ons niet gelooft als we uitleggen waarom we een deadline niet hebben gehaald. Dat hebben we in een powerpoint gepresenteerd aan de directeur. Dat was wel spannend.” [ervaring van een student uit een eerdere MBO Verbeterkit]

JOB MBO organiseert tweejaarlijks de JOB-monitor om de mening van mbo’ers over hun onderwijs te laten horen. In 2022 hebben tweehonderduizend mbo studenten de JOB-monitor ingevuld. De resultaten van het onderzoek moeten aanzetten tot verbeteringen. Maar lukt dat ook altijd? Wat gebeurt er met de JOB-monitor resultaten op jouw opleiding? Zien jouw studenten wat er met de resultaten wordt gedaan?

Tijdens een MBO Verbeterkit gaat een groep studenten op basis van de uitkomsten van de JOB-monitor onderzoeken hoe het zit voor hun opleiding. Herkennen ze het beeld? Wat vinden andere studenten hiervan? Wat kan er verbeterd worden en hoe? Ze sluiten het project af met een presentatie en gesprek met het management.

Check de flyer, hierin staat precies uitgelegd wat het allemaal inhoudt en wat het oplevert.

Wil jij met de MBO Verbeterkit aan de slag op je opleiding? Of heb je er vragen over? Neem dan contact op met
Stichting Alexander: info@st-alexander.nl of bel met Ivet Pieper (06- 83 92 95 91)