Een kijkje in mijn keuze: Onderzoeksresultaten over studiekeuzeprocessen op het VMBO

In onze projecten doen jongeren ons vaak versteld staan met hun inzichten en wijze reflecties op hun leefwereld. Dit onderzoeksproject, dat we hebben uitgevoerd in het kader van het NRO-onderzoeksprogramma Gelijke Kansen richting de Toekomst ( https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/gelijke-kansen-richting-de-toekomst), is daar één van. De onderzoeksvraag die we hebben onderzocht luidt als volgt:

Welke onbewuste overtuigingen, overwegingen, ideeën en gevoelens voorafgaand aan het loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB) -traject spelen een rol bij de profiel- en/of studiekeuzes die jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond op het VMBO maken?

Om achter deze onbewuste factoren te komen hebben wij een kwalitatief, maar vooral heel participatief onderzoeksproces ontworpen waarin we de doelgroep actief hebben betrokken bij alle fasen en met hen continue hebben gereflecteerd op zowel proces als inhoud. Ongeveer 90 jongeren met een migratieachtergrond op het VMBO en het MBO hebben op verschillende momenten een actieve rol gespeeld in de voorbereiding, opzet en uitvoering van het onderzoek tot aan de fase van duiding en reflectie op de onderzoeksdata en het delen en bespreken van de kennis met professionals. Daarnaast is een klankbordgroep van experts op het gebied van LOB en studiekeuzebegeleiding actief geweest als adviseurs voor de onderzoekers.  Het resultaat van dit onderzoek is een breed palet aan inzichten in de leefwereld en keuzeprocessen van jongeren met een migratieachtergrond. Ze vertellen onder andere over de spanning die komt kijken bij het maken van een studiekeuze, de verwachtingen van ouders en familie, de onzekerheid die het leven in deze tijd met zich meebrengt en de dromen en doelen die ze hebben voor de toekomst.

Het onderzoek biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling van LOB binnen scholen met oog voor culturele verschillen vanuit het perspectief van de doelgroep zelf. Jongeren hebben laten zien dat ze heel goed in staat om te verwoorden wat ze nodig hebben van hun omgeving bij het maken van een studiekeuze. Maatwerk en een positieve stimulans zijn daarbij sleutelwoorden. Nieuwsgierig geworden naar wat deze jongeren nog meer vertellen en adviseren, en wat jij daarvan kan leren? Lees het onderzoeksrapport hier.

Wil je de resultaten liever beluisteren? Bekijk dan het webinar van het Expertisepunt LOB over kansengelijkheid, waarin projectleider Geeske Strating het onderzoek op hoofdlijnen toelicht (vanaf 22:39). Dit webinar is hier terug te kijken.