GESLOTEN | Kwalitafief behoefteonderzoek

Waar ligt de behoefte onder jongeren qua steun en informatie ten aanzien van passend onderwijs? Om ervaringen van zowel jongeren met als zonder ervaringskennis op dit thema, hun behoeftes en wensen te leren kennen, voert Stichting Alexander onderzoek uit. Dit doen zij in opdracht van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

De opgehaalde input gebruiken de Samenwerkingsverbanden bij het inrichten van een Jeugdsteunpunt. Zo sluit dit toekomstige jeugdsteunpunt goed aan op de leefwereld en behoefte van jongeren zelf.

Het onderzoek heeft 5 fasen:

  1. De eerste fase bestaat uit deskresearch;
  2. In de tweede fase vinden online focusgroepen (groepsinterviews) plaats. Onderzoekers praten anderhalf uur, met 6 tot 8 deelnemers aan de hand van een leidraad, onder leiding van een gespreksleider;
  3. In de derde fase neemt de onderzoeker individuele interviews af;
  4. De vierde fase bestaat uit schoolpleininterviews.
  5. Ter afsluiting organiseert Stichting Alexander een duidingssessie, waarin leerlingen en professionals samen zullen reflecteren op de resultaten.

We zoeken nog kinderen en jongeren die hun ervaringen zouden willen delen. Check hier de info.

Voor meer informatie, neem contact op met Laura Redeker via Redeker@st-alexander.nl of 06-12229419.