Publicatie: Invloed van jeugd op klimaatbeleid

“Het is wel heel stressvol want je ziet de aarde naar de klote gaan en je merkt dat je in je eentje er te weinig aan kan doen. Maar het is wel hoopvol dat je bij organisaties als […] mensen om je heen hebt die hetzelfde zien en dat je toch een bepaald community gevoel kan creëren.”

“Het is niet goed wat er nu gebeurt op aarde, dat het warmer wordt en dat de zeespiegel stijgt. Ik denk dat er straks ook nooit meer sneeuw is in Nederland en dat vind ik ook heel jammer en daarom wil ik wel een soort van mijn stem laten horen.”

In opdracht van en samenwerking met van Save the Children Nederland hebben wij het afgelopen halfjaar onderzoek gedaan naar: Hoe staat het er in Nederland voor met jeugdparticipatie in het klimaatbeleid?  We voerden 15 verdiepende interviews waarin jongeren hun ervaringen deelden over hun inzet bij jongeren initiatieven die zich inzetten voor beter klimaat(beleid).

Grote zorgen over de toekomst, frustraties en verantwoordelijkheidsgevoel vormen voor jongeren de drive om zich in te zetten binnen de initiatieven. Ondanks het soms stressvol is geeft dit hen voldoening en plezier om zich gezamenlijk in te zetten.

Aanbevelingen van de jongeren om de stem van jongeren in klimaatbeleid te vergroten:

  • Klimaatverandering gaat alle jongeren aan. Het is daarom belangrijk dat het onderwijs alle jongeren mee neemt en je als organisatie bewust bent van inclusiviteit en diversiteit. 
  • Bespreek je beleid op een toegankelijke manier met jongeren, denk hierbij aan: taalgebruik, flexibele inzet en brede werving. Maak het ook leuk en aansluitend bij de belevingswereld van jongeren. Belangrijk hierin: jongeren mogen jongeren zijn.
  • Ondersteun jongeren die zich inzetten bijvoorbeeld door: bieden van financiële hulp, netwerk, kennisoverdracht, hulp met werving en psychologische hulp.
  • Wees je als jongerenorganisatie nog bewuster van het belang van het gezamenlijke doel en weet elkaar daarom te vinden (korte lijntjes, goed op elkaar afgestemde agenda’s.)

Lees hier het hele rapport, met nog veel meer ervaringen, tips en aanbevelingen voor jongereniniatieven, organisaties die samenwerken met jongeren en beleidsmakers om de jongeren te helpen hun stem te geven in klimaatbeleid.