Cliëntparticipatie in Zaanstad

Hoe geven we cliëntenparticipatie goed vorm in onze organisatie? Stichting Jeugdteam Zaanstad kwam bij ons met deze vraag. En daar gaan we natuurlijk graag mee aan de slag.

Met de opbrengsten van de cliëntenparticipatie wil Jeugdteam Zaanstad in kaart brengen hoe jongeren en ouders de dienstverlening ervaren, zodat beleid en werkwijze geëvalueerd en indien nodig bijgesteld kunnen worden.

Stichting Alexander ondersteunt Jeugdteam Zaanstad bij:

  • het toewerken naar een gedeelde visie op cliëntenparticipatie
  • het opzetten en vormgeven van een samenhangend geheel van methoden voor cliëntenparticipatie die recht doen aan de doelen van de organisatie en de context waarbinnen de organisatie opereert.

We hebben samen een proces ontworpen waarin wij de stappen structureren en kennis en expertise aandragen. Jeugdteam Zaanstad doet veel van de uitvoering. Logisch ook, omdat de medewerkers de praktijk goed kennen en netwerken hebben. Daarmee wordt het resultaat goed verankerd.

Cliëntenparticipatie is een zoektocht voor veel organisaties. Wil je daar ondersteuning bij? Wij hebben veel ervaring. Neem contact op met Ivet Pieper of Geeske Strating.