Nieuw rapport: invloed van jeugd op klimaatbeleid

Jongeren spreken niet meer van klimaatverandering, maar van een klimaatcrisis. Het is een enorm actueel en urgent thema, juist ook onder jongeren. “De drang om invloed uit te oefenen is ook opvallend groot, we zien dat jongeren zelfs met tegenlagen veelal door gaan”, vertelt een van de onderzoekers. Jongeren maken zich zorgen, het gaat tenslotte om hun toekomst.

De jeugd wil meer invloed

Een deel van deze jongeren zet deze zorgen om in actie. Via een organisatie/initiatief zetten zij zich in om invloed uit te oefenen op het Nederlandse klimaat(beleid). Welke initiatieven zijn er? En hoe ervaren jongeren hun invloed op het klimaat(beleid) op dit moment? Wat gaat er goed en welke verbeterpunten zien zij? Dat kun je lezen in het rapport Invloed van jeugd op klimaatbeleid – Perspectieven, ervaringen, tips en aanbevelingen van jongeren. Ook is er een beknopte managementsamenvatting geschreven, die vind je hier. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Save the Children.

Tip! Op 11 september zijn wij op de Voor de Jeugd Dag en geven dan samen met Save the Children én jongeren een workshop naar aanleiding van dit onderzoek.

Meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Ivet Pieper via pieper@st-alexander.nl of 06-83929591.