Nieuw rapport: Jongeren hebben ondersteuning nodig na coronatijd

Ons kwalitatief onderzoek naar hoe jongvolwassenen hun gezondheid beleefden tijdens en na coronatijd is gepubliceerd. In Terug naar ‘normaal’: hoe doe je dat? lees je dat van de 56 jongvolwassenen die deelnamen aan de (groeps)interviews, vrijwel iedereen aangaf dat zij zich op enig moment angstig, gestrest of eenzaam hebben gevoeld. En ook dat zij in meer of mindere mate psychische problemen hebben ervaren tijdens en na de coronaperiode. 

Hoewel de meeste jongvolwassenen intussen hun leven weer hebben opgepakt, kampt een deel van de jongvolwassenen nog met de gevolgen van de coronaperiode, en vindt het moeilijk om de draad weer op te pakken. De grootste verklaring ligt volgens hen in het gebrek aan sociale contacten gedurende een lange periode.

Gezien en gehoord worden

Het rapport Terug naar normaal: ‘Hoe doe je dat?’ geeft inzicht in hoe jongvolwassen de coronatijd hebben ervaren en wat hen veerkrachtig maakte om om te gaan met alle uitdagingen. Daarnaast geven zij aan welke extra ondersteuning zij nodig hebben bij de terugkeer naar het ‘normale’ leven, bij het bevorderen van mentaal welzijn en bij het bevorderen van sociale contacten. Zij hebben concrete ideeën over hoe die hulp eruit kan zien. Jongvolwassenen hebben 3 tips voor professionals die met jongvolwassenen werken:

  • Geef erkenning
  • Bied laagdrempelige hulp
  • Zorg voor uitwisseling

Het verlangen om gezien en gehoord te worden, loopt hier als een rode draad doorheen: dat iemand daadwerkelijk interesse toont in hoe zij zich voelen.

Tip! Naast het rapport hebben we twee aanvullende factsheets ontwikkeld; een factsheet voor professionals en een factsheet voor jongvolwassenen.

Het onderzoek

In 2022 hebben bijna 70.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar de vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen ingevuld. De resultaten van de monitor maken duidelijk dat de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Om meer zicht te krijgen op de ervaringen, gevoelens en perspectieven van jongvolwassenen die ten grondslag liggen aan de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft Stichting Alexander kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dat deden we in opdracht van GGD GHOR Nederland, namens de GGD’en en het RIVM.

Heb je vragen over die onderzoek? Neem dan contact op met Geeske Strating via strating@st-alexander.nl of 06-29093011.