Terugblik Summer School: een zomershotje participatie!

Een goede manier om de zomerperiode af te trappen: twee boeiende workshops over jongerenparticipatie met enthousiaste en leergierige deelnemers! Met elkaar doken we in de materie van jeugdparticipatie in onderzoek en creatieve methodes voor inclusieve jeugdparticipatie.

In de workshop jeugdparticipatie in onderzoek heeft Geeske een groepje deelnemers de fijne kneepjes van het participatief jeugdonderzoek (PJO) bijgebracht. Wat betekent het voor jongeren zelf, de onderzoekers, de resultaten en het handelingsperspectief wanneer jongeren op de juiste wijze betrokken worden in onderzoek? En vooral: hoe ga je te werk in je eigen onderzoek? Na een theoretische uitleg en het delen van tips en tools, ging iedereen aan de slag. Jeugdparticipatie is tenslotte iets wat je moet doen. Met behulp van een participatieplan en onderzoeksplan keken zij kritisch naar hun eigen onderzoek en in welke fases zij zelf het beste jongeren actief kunnen betrekken. We kijken uit naar de eerste resultaten waarin de deelnemers PJO hebben toegepast!

“Het zet me echt aan tot nadenken en ik kan het de volgende keer zeker toepassing in mijn onderzoek met jongeren”

Ook was er een workshop over creatieve methodes voor inclusieve jeugdparticipatie. Want hoe zorg je ervoor dat alle jongeren in een prettige en veilige omgeving kunnen participeren en hun mening kunnen geven? Samen zijn we op zoek gegaan naar methodes die je hiervoor kan inzetten. Een van de methode is de Power Walk. Een groepsoefening waarin deelnemers door middel van stellingen vanuit een bepaalde rol antwoord geven op vragen rondom participatie. Zo ervaren zij zelf wat macht, privileges, leeftijd, ervaring of achtergrond doet met participatie en de kansen die iemand heeft. Voor deelnemers een eyeopener over wat het betekent welke kansen bepaalde doelgroepen wel of juist niet krijgen.

“Deze werkvormen laten me zien dat ik me nog meer kan verplaatsen in de leefwereld van jongeren en minder vanuit mijn eigen referentiekader te werken.”

Wij kijken terug op twee geslaagde workshops. Baal je dat je er niet bij kon zijn? Bel of mail ons gerust om te kijken wat we voor jou of jullie organisatie kunnen betekenen.