Klimaat: de groeiende pedagogische opgave

Hoe ga je in gesprek over de klimaatzorgen en -acties van jongeren en de ondersteuning die je hen daarbij kan bieden? Tijdens de Voor De Jeugd Dag organiseerden we samen met Save the Children en een aantal jongeren uit de klimaatbeweging een Moving Debate. Wat leverde dat op en hoe kun je zelf zo’n debat organiseren?

Aanleiding voor de workshop: handelingsverlegenheid bij professionals

In de zomer van 2023 publiceerde Stichting Alexander het rapport ‘Invloed van jeugd op klimaatbeleid – Perspectieven, ervaringen, tips en aanbevelingen van jongeren’. Uit dit onderzoek blijkt dat de klimaatcrisis een urgent thema is onder jongeren en dat zij zich zorgen maken over hun toekomst. Een deel van de jongeren probeert via organisaties en initiatieven invloed uit te oefenen op het Nederlandse klimaat(beleid). Ook benoemen jongeren behoefte te hebben aan psychologische hulp: het is makkelijk hoop te verliezen en dus is support heel belangrijk. Hoe ga je om met klimaatstress, met teleurstelling als er niet naar je wordt geluisterd, met haatreacties online, met dreiging bij protesten, angst voor je eigen ‘hypocrisie’ omdat je eigen klimaatafdruk ook niet nul kan zijn, etc. Jongeren zoeken naar handelingsperspectief: iets kunnen doen dat optimisme bevordert en angst verkleint. Tegelijkertijd zien we ook bij veel jeugdprofessionals handelingsverlegenheid als het gaat over het ondersteunen van jongeren die zich bezig houden met het klimaat. Genoeg reden dus om hier tijdens de Voor De Jeugd Dag met elkaar over in gesprek te gaan!

Een Moving Debate: hoe werkt dat?

Samen met Save the Children en een aantal jongeren uit de klimaatbeweging organiseerden we een Moving Debate. Aan de hand van stellingen als ‘Ik zie jongeren die het moeilijk hebben met klimaatverandering’ en ‘Ik weet wat ik kan doen om jongeren te ondersteunen die zich zorgen maken’ bewogen jongeren en jeugdprofessionals zich door de ruimte. Was je het oneens met de stelling, dan ging je aan de ene kant van de ruimte staan. Aan de andere kant van de ruimte stonden de deelnemers die het eens waren met de stelling. In veel gevallen stonden er ook mensen middenin de ruimte; zij waren het niet geheel eens, maar ook niet geheel oneens met de stelling.

Een belangrijke boodschap van de jongeren

Het Moving Debate leverde interessante gesprekken op tussen jongerenwerkers, beleidsmakers en de jongeren die zich inzetten voor de klimaatbeweging. Een aantal jeugdprofessionals deelde goede voorbeelden van projecten of organisaties die zich al bezighouden met de ondersteuning van jongeren bij hun klimaatzorgen of -acties. Dat werkte inspirerend voor de andere deelnemers. Ook de jongeren gaven een belangrijke boodschap af, namelijk: faciliteer ons in ons activisme en maatschappelijke deelname, zonder voor ons te willen bepalen wat we moeten vinden.

We kijken terug op een geslaagde workshop! Wil je meer weten over de workshop of het rapport? Neem dan contact op met Ivet Pieper via pieper@st-alexander.nl of 06-83929591.