Hoe bevorder je veranderkracht bij jongeren?

In het project ‘Agency arrangeren; hoe dan?’ namen onderzoekers van Stichting Alexander, het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool van Amsterdam, en de Universiteit van Amsterdam verschillende praktijkorganisaties onder de loep: wat doen zij om de veranderkracht van jongeren te bevorderen? 

De toenemende kansenongelijkheid in Nederland vraagt om extra aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Om die ongelijkheid het hoofd te bieden is het belangrijk dat we jongeren in staat stellen om:

  1. Zich te laten horen;
  2. En de veranderingen in hun omgeving teweeg te brengen die zij zelf graag willen zien.

De term ‘agency’ staat voor het vermogen, het zelfvertrouwen en de mogelijkheden om te handelen, en dat je handelen bijdraagt aan wat voor jou waardevol is. Jongeren zelf vertaalden de term als veranderkracht.

Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op voor professionals die agency willen bevorderen bij jongeren:

  • Neem de tijd: Agency arrangeren kost tijd en is geen lineair proces. Je zult regelmatig beslissingen moeten heroverwegen of het over een compleet andere boeg gooien. Dat is niet erg; het proces zelf is ook al een resultaat.
  • Zorg voor vaste begeleiders: Professionals die de jongeren goed kennen en die in staat zijn om zichzelf op de achtergrond te plaatsen. Het gaat immers om de jongeren, die moeten in actie komen. Wel is belangrijk dat de begeleider de jongeren ondersteunt en enkele kaders biedt waarbinnen zijn aan de slag gaan.
  • Werk aan draagvlak en vaardigheden binnen de organisatie: Als iedereen aan hetzelfde doel werkt, is het makkelijker om agency bij jongeren te bevorderen. Zijn het team en de organisatie toegerust om op deze manier te werken? Als dat onvoldoende is, is er bereidheid om hierin te leren en getraind te worden? Is de waarde voldoende doorgedrongen in de organisatie?
  • Creëer een netwerk: Ervaringen uitwisselen met andere organisaties is helpend als je aan iets nieuws begint of je bereik uitbreidt. Je kunt delen welke obstakels je onderweg tegenkomt en samen nadenken over hoe daar mee om te gaan.

Wil je meer weten over Agency Arrangeren?

Lees hier de praktijkhandreiking (update 2023). Of bekijk hier alle kennisproducten van het project in 2022. De producten uit 2023 zullen binnenkort ook op deze pagina worden geplaatst.