Als je voortijdig school verlaat

Jaarlijks zijn er ongeveer 1200 schoolverlaters in Amsterdam. Deze jongeren worden tot hun 23e
levensjaar opgespoord, gemonitord en wanneer bereikt begeleid terug naar school, werk of (schuld) hulpverlening. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak om jongeren zonder startkwalificatie
(voortijdig schoolverlaters) op te sporen, een aanbod te doen en hen te ondersteunen in een stap terug naar
school of naar passend werk. Het onderzoek Als je voortijd school verlaat – Ervaringen en adviezen van voortijdig
schoolverlaters voor het Jongerenpunt
, uitgevoerd door Stichting Alexander in opdracht van het Jongerenpunt, geeft inzicht in de context van de leefwereld van voortijdig schoolverlaters, hun perspectief daarop en bovenal hun behoeften.

Belangrijke resultaten

Context van de leefsituatie van de jongeren
Jongeren die besluiten om met school te stoppen doen dit over het algemeen niet lichtzinnig. Vaak is er sprake van problematiek in de privésituatie, een onstabiele leefomgeving of mentale problematiek.

Voorbeelden die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn bijvoorbeeld financiële problemen, dakloosheid, trauma, onveilige thuissituaties, jong ouderschap, motivatieproblemen en neurodiversiteit. Jongeren hebben daarom vaak al veel ervaring met hulpverlening.

Perspectief op voortijdig schoolverlaten
Vanwege de moeilijke leefsituaties van veel jongeren is voortijdig schoolverlaten voor hen in eerste instantie een oplossing voor een probleem in plaats van een probleem an sich. Tegelijkertijd geven ze ook aan dat dit voor de lange termijn geen ideale oplossing is: het is eerder een consequentie van de prioriteit die ze geven aan het oplossen van een ander probleem. En dat probleem is op dat moment urgenter dan het problematische van stoppen met school.

Daarnaast zijn er ook jongeren die het belang van een diploma niet inzien voor het werk dat ze doen of willen gaan doen. Voor hen is voortijdig schoolverlaten geen probleem omdat zij school niet nodig hebben om te bereiken wat ze willen bereiken.

Behoeften van de jongeren
Voor jongeren is een positieve bejegening en een goed contact met iemand van het Jongerenpunt van groot belang. Veel jongeren hebben in hun leven te maken (gehad) met negatieve bejegening door bijvoorbeeld docenten, ouders, hulpverleners, politie en zijn daardoor wantrouwig richting professionals die hen hulp willen bieden.

Jongen hebben behoefte aan iemand die hun situatie begrijpt, die van aanpakken weet en een positieve houding heeft, die kennis heeft van zaken en die ook iets voor elkaar kan krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat een vertrouwensband wordt opgebouwd, en dat het Jongerenpunt aannemelijk maakt dat zij echt kunnen helpen.

Specifieke en concrete ondersteuningsbehoeften van jongeren zijn onder andere:

  • Mentale hulp (traumaverwerking, individuele hulp/ steun/ coaching)
  • Praktische hulp (inschrijven bij een opleiding, aanvragen toeslagen/ subsidies)
  • Financiële hulp (startbudget/ studiefinanciering regelen, financieel plan maken)
  • Begeleiding bij het zoeken naar passend werk (solliciteren, CV opstellen)
  • Netwerk uitbreiden

Het hele rapport kun je HIER lezen. Het is interessant en zeer relevant voor professionals die met (kwetsbare) jongeren werken.