Discriminatie op basis van racisme: Kinderrechtenscan Amsterdam 2024

Kinderen hebben rechten en de Kinderombudsman van Amsterdam wil ervoor zorgen dat die worden nageleefd. En dat er beter wordt geluisterd naar kinderen en jongeren. Want er wordt nog veel te vaak over hen gepraat in plaats van met hen. Terwijl kinderen en jongeren vaak heel goed weten wat het beste voor hen is. Daarom brengt de Kinderombudsman elke twee jaar een Kinderrechtenscan uit waarin zij aan kinderen en jongeren vraagt naar hun ervaringen met betrekking tot (verschillende) kinderrechten. Dit jaar focust de scan op ‘discriminatie op basis van racisme’.  In gesprekken die de Kinderombudsman in het najaar van 2023 met kinderen uit verschillende stadsdelen had, bleek dat dit onderwerp hen raakt.

Voor deze Kinderrechtenscan werkt de Kinderombudsman samen met onderzoekers van Stichting Alexander. We hebben tot nu toe al gesprekken gehouden met  jongeren (15-17 jaar) in Nieuw-West en kinderen (8-12 jaar) in Noord en Zuidoost.

Groepsgesprekken in Amsterdam Zuid-Oost
Donderdag 23 mei jl. hebben we gesproken met 35 kinderen in Amsterdam Zuidoost. Aan die gesprekken met kinderen deden ook de Kinderombudsman (Annemarie Tuzgöl – Broekhoven), de stadsdeelvoorzitter ( Tanja Jadnanansing) en de projectleider voor het Masterplan Zuidoost (Jantien Aalbregtse) mee. Kinderen vertellen vaak over heftige gebeurtenissen die niet alleen gaan over verbale en non-verbale discriminatie en racisme in de wijk en op school, maar ook over: onveilig opgroeien, acceptatie van hufterig taalgebruik en de impact van geweld in hun leefomgeving. Dit zijn belangrijke gesprekken die we volgens kinderen en jongeren moeten blijven voeren tot er iets verandert.

In de komende weken voeren de Kinderombudsman en Stichting Alexander deze gesprekken ook in andere stadsdelen. De resultaten worden na de zomer gepubliceerd.

Groepsgesprekken met kinderen in stadsdeel Amsterdam Zuidoost op 23 mei 2024.