Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 – in gesprek met jongeren over de uitkomsten

Minder jongeren tussen 12-16 jaar zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien. Daarnaast is er een stijging van ongezond gedrag, zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media. Dit is een greep uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van de GGD’en en het RIVM. Deze vragenlijst is vorig jaar afgenomen onder 188.000 jongeren uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Hoe kijken jongeren naar de uitkomsten?
Aanvullend op de kwantitatieve resultaten uit de monitor is het waardevol om ook zicht te krijgen op de ervaringen, gevoelens en perspectieven van jongeren die daaraan ten grondslag liggen. Het geeft de cijfermatige uitkomsten kleur en verdieping. En het helpt de onderzoekers om de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor beter te begrijpen en duiden. Daarom doet Stichting Alexander de komende maanden kwalitatief, verdiepend onderzoek onder jongeren. Met jongeren uit het hele land worden interviews gehouden en groepsgesprekken georganiseerd.

Meer weten
De resultaten van dit onderzoek zullen later dit jaar gepubliceerd worden op onze website. In 2023 hebben we een soortgelijk onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. De resultaten daarvan kun je hier lezen.