Disclaimer

Alle informatie en te downloaden publicaties en andere documenten op deze site zijn vrijelijk te gebruiken, mits met bronvermelding. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de content van deze site, zo ook niet aan de content van de te downloaden publicaties en andere documenten.

Alle op deze site getoonde beelden zijn gevrijwaard van rechten, dan wel getoond met instemming van rechthebbenden.

Alle persoonsgebonden data op deze site, en dito in de publicaties en andere documenten, vallen binnen de bandbreedte van de Nederlandse wetgeving inzake privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de genoemde zgn. klantcontacten (samenwerkingspartners en opdrachtgevers) hierbij uitgesloten.

Stichting Alexander kent ook haar eigen privacy-protocol/AVG, in het bijzonder als het gaat om persoonsgebonden onderzoeksdata. Hiertoe wordt er per onderzoek een bewerkings- of verwerkingsovereenkomst afgesloten met de samenwerkingspartner en/of opdrachtgever.     

Stichting Alexander & de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hoe gaan wij om met jouw privacy? Een document voor jongeren en ouders.