Advies van jongeren aan GGD Gezondheidsmonitor Jeugd   

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van middelbare scholieren. GGD GHOR Nederland wil de Gezondheidsmonitor Jeugd beter afstemmen op de doelgroep, met name door jongeren te betrekken bij de inhoud, opzet, communicatie en uitvoering van de monitor.  

Projectdoelstelling

Het doel is om de Gezondheidsmonitor Jeugd te verbeteren door inzichten en adviezen van jongeren te verzamelen. We willen begrijpen welke woorden en formuleringen in de vragenlijst jongeren als moeilijk ervaren. Daarnaast streven we ernaar om te begrijpen welke ondersteuning jongeren nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst en ontvangen we graag tips en adviezen van jongeren over de vormgeving, communicatie en gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijsten. 

Urgentie

Voorgaande ervaringen tonen aan dat jongeren, vooral die op het VMBO basis- en kaderonderwijs, de vragenlijst vaak te moeilijk en te lang vinden. Hoewel een deel van de vragenlijst onveranderd moet blijven voor trendmetingen, zijn er mogelijkheden voor participatie en inspraak van de doelgroep. 

Strategie

Stichting Alexander is gevraagd om een proces te ontwerpen waarbij de doelgroep (tweede en vierde klassers van de middelbare school) wordt betrokken bij de inhoud van de vragenlijst, de organisatie, en de gebruiksvriendelijkheid van het digitale afnameprogramma. We voeren klassengesprekken met diverse jongeren, waarbij we differentiatie aanbrengen op basis van locatie en schoolniveau. Het onderzoek is kwalitatief van aard, gericht op beleving en ervaring. De resultaten worden gedeeld in een rapportage en tijdens een interactieve bijeenkomst. 

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: GGD GHOR Nederland

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl