Agency Arrangeren 2022

In het onderzoek Agency Arrangeren wordt onderzocht welke elementen binnen Amsterdamse initiatieven jongeren in maatschappelijke achterstand ondersteunt om ‘change-makers’ te zijn in hun eigen leven. Het moet kennis opleveren voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers om beter te kunnen handelen met de oorzaken van ongelijkheid.

Projectdoelstelling

In dit onderzoek onderzoeken we agency. Dat is een overkoepelend begrip voor het gevoel, het vertrouwen en de actie, dat jij zelf dingen kan veranderen in hoe jou leven er uit ziet en kan komen te zien. Het bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Het begint bij een idee of wens, dat jij graag (anders) zou willen in je leven. Dat kan over jou alleen gaan, maar ook over grotere dingen in de samenleving, zoals klimaat of gelijkheid.
  • Daarnaast heb jij het vertrouwen, maar ook de kennis en skills om dichter bij jouw wens/idee te komen
  • Uiteindelijk zet je actief stappen om dichter bij je doel te komen. Dit kan je alleen doen, maar ook samen met anderen.

We gaan binnen drie domeinoversteigende initiatieven in Amsterdam onderzoeken of en hoe zij jongeren helpen bij het ontwikkelen van agency.

Urgentie

Jongeren in maatschappelijke achterstand en kwetsbaarheid kunnen te maken hebben met een minderheidspositie, opgroeien in een wijk met weinig positieve voorbeelden, en/of onveiligheid, in een gezin met minder geld en andere hulpbronnen. In dergelijke omstandigheden kan een wisselwerking tussen persoon, gedrag en omgeving leiden tot gebrekkige agency, wat vervolgens de kans op achterstand verder vergroot.

Inzicht in hoe initiatieven kunnen bijdragen aan het vermogen tot agency bij jongeren, kan helpen bij het versterken van gelijkheid.

Strategie

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een literatuurstudie, een casestudie-onderzoek (dat de kern van het onderzoek vormt) en een verbredende en verdiepende fase. Het onderzoek wordt begeleid door een jongerenklankbordgroep en een begeleidingscommissie, die adviseren over de voortgang van het onderzoek. Stichting Alexander voert bij drie Amsterdamse initiatieven een JongerenOnderzoeksTeam (JOT) uit. Dat is een team van jongeren dat zelf onderzoek doet onder andere jongeren. In dit onderzoek gaan zij vanuit hun eigen perspectief op zoek naar een antwoord op de vragen: Wat komen jongeren in hun leven tegen die hun ontwikkeling en mogelijkheden beperkt, versterkt of stimuleert, en op welke manier draagt het initiatief waarbij zij betrokken zijn hier aan bij. En vervolgens: wat werkt hierbij en wat niet?

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: Kenniscentrum Ongelijkheid

Partners: Verwey-Jonker instituut, Hogeschool Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, gemeente Amsterdam & Studiezalen, Open Scholengemeenschap Bijlmer en Studio52nd.

Looptijd

2021-2022

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl).