Als je vroegtijdig school verlaat

Als Amsterdamse jongeren voortijdig school verlaten, kunnen zij door het Jongerenpunt Amsterdam begeleid worden (terug) naar school of passend werk. De gemeente Amsterdam heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken hoe het Jongerenpunt voortijd schoolverlaters beter kan bereiken en begeleiden.

Projectdoelstelling

Met dit kwalitatief onderzoek, dat zich richt op ervaringen, perspectieven en behoeften van voortijdig schoolverlaters, wil de gemeente Amsterdam meer inzicht verkrijgen in de belevingswereld en behoeften van voortijdig schoolverlaters, om met deze inzichten voortijdig schoolverlaters beter te kunnen bereiken en hen een passend(er) aanbod kunnen doen.

De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal:

  • Hoe kan het Jongerenpunt voortijdig schoolverlaters (beter) bereiken?
  • Wat vinden jongeren van het aanbod van het Jongerenpunt voor voortijdig schoolverlaters?
  • Welke aanvullende (ondersteunings-)behoeften hebben voortijdig schoolverlaters?

Urgentie

Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak om jongeren zonder startkwalificatie (voortijdig schoolverlaters) op te sporen, een aanbod te doen en hen te ondersteunen in de stap terug naar school of naar passend werk. Jaarlijks zijn er ongeveer 1200 schoolverlaters in Amsterdam. Deze jongeren worden tot hun 23e  levensjaar opgespoord, gemonitord en wanneer bereikt begeleid terug naar school, werk of (schuld) hulpverlening. Omdat bijna de helft van alle jongeren met een opleiding t/m mbo niveau 2, 6 maanden tot 2 jaar na het verlaten van het mbo werkloos is, is er veel aan gelegen deze jongeren te bereiken en te begeleiden.

Strategie

Middels kwalitatief onderzoek brengen we het perspectief van de doelgroep op bovenstaande onderzoeksvragen in kaart. In groepsgesprekken en interviews bespreken we met (ex-) voortijdig schoolverlaters hoe het Jongerenpunt het aantal voortijdige schoolverlaters beter kan bereiken, wat zij vinden van het aanbod van het Jongerenpunt en welke aanvullende ondersteuningsbehoeften deze doelgroep heeft. We organiseren in juni en juli 16 diepte interviews en 2 focusgroepen van 6 tot 8 deelnemers. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek worden in september besproken en geduid met een afvaardiging van voortijdig schoolverlaters en ambtenaren van de gemeente Amsterdam en vervolgens beschreven in een eindrapportage.

Opdrachtgevers & partners

Gemeente Amsterdam

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st- alexander.nl)