Als je vroegtijdig schoolverlaat.

In Amsterdam verlaten jaarlijks ongeveer 1200 jongeren voortijdig school. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de taak om deze jongeren op te sporen, een passend aanbod te doen en hen te begeleiden naar school, werk, of hulpverlening. Echter, slechts 28% van deze jongeren wordt bereikt, en slechts 7% wordt actief begeleid. Dit onderzoek heeft tot doel het bereik van en de begeleiding voor deze jongeren te vergroten. 

Projectdoelstelling

Doelstellingen zijn het verbeteren van het bereik van jongeren, het evalueren van het huidige aanbod, en het identificeren van de behoeften van jongeren. 

Urgentie

Het project heeft urgentie omdat veel jongeren zonder startkwalificatie werkloos blijven na het verlaten van school. Het is van vitaal belang om deze jongeren te bereiken en te voorzien van passende begeleiding om hun kansen op succes te vergroten. De gemeente Amsterdam is verplicht om deze jongeren te begeleiden.  

Strategie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van groepsgesprekken en interviews met twee doelgroepen: jongeren die eerder voortijdige schoolverlaters waren en jongeren die op dit moment voortijdige schoolverlaters zijn. Er is speciale aandacht voor jongeren in kwetsbare onderwijsposities.  

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam 

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl