Cliëntinspectie Jeugdhulp

Goede jeugdhulp maak je samen. Om goede jeugdhulp te bieden, is in dialoog komen én blijven met jeugdigen en ouders over hun perspectieven op goede jeugdhulp onmisbaar. De Cliëntinspectie Jeugdhulp is een methode waarin onderzoek en cliëntenparticipatie in de jeugdhulp zijn geïntegreerd. Het levert inzicht op in de jeugdhulp zoals die werkelijk wordt ervaren door cliënten.

Projectdoelstelling

De Cliëntinspectie Jeugdhulp is een methode waarin onderzoek en cliëntenparticipatie in de jeugdhulp zijn geïntegreerd. Het levert inzicht op in de jeugdhulp zoals die werkelijk wordt ervaren door cliënten. Maar ook:

  • Feedback & adviezen van cliënten over die aspecten van de hulp die wel/niet overeenkomen met hun waarden en criteria
  • Vaardigheidstraining (prioriteiten stellen, interviewen, discussie/dialoog, presentatie) voor deelnemende kinderen, jongeren of ouders
  • Contact en dialoog tussen cliënten, managers, hulpverleners en / of ambtenaren over thema’s in de jeugdhulp die er voor hen gezamenlijk toe doen.
  • Ervaring met en inzicht in succesfactoren voor het organiseren en begeleiden van participatie van cliënten

Urgentie

Goede jeugdhulp maak je samen. Om goede jeugdhulp te bieden, is in dialoog komen én blijven met jeugdigen en ouders over hun perspectieven op goede jeugdhulp onmisbaar. In deze visie zijn cliënten actief betrokken bij het bepalen van wat goede jeugdhulp betekent en bij het zo nodig verbeteren van uitvoering en beleid in hun jeugdhulp. Daarnaast biedt de methode een praktische aanpak voor het werken met/aan de doelen van de transformatie in de jeugdhulp.

Strategie

De Cliëntinspectie Jeugdhulp is een methode waarin onderzoek en cliëntenparticipatie in de jeugdhulp zijn geïntegreerd. Met behulp van deze methode doen cliënten zelf onder­zoek onder cliënten in de jeugdhulp naar de resultaten en kwaliteit van hulpverlening en naar de noodzaak en mogelijkheden tot verbetering. Cliënten doen dit vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en eigen waarden voor goede jeugdhulp staan centraal. Ze ontwerpen een eigen vra­genlijst, interviewen andere cliënten, en adviseren betrok­ken hulpverleners, managers en directies over behoud en verbeteringen in de uitvoering en beleid van de jeugdhulp. Zij verschaffen op die manier inzichten in de jeugdhulp zoals die werkelijk wordt ervaren door cliënten en adviezen over de jeugdhulp die zij wensen.

De presentatie van de onderzoeksresultaten is eigenlijk het leukst. Hulpverleners zijn vaak gericht op doelen en resultaten en hebben minder tijd om met jeugdigen en ouders te praten over hoe zij de hulp ervaren. Maar tijdens de eindpresentatie staat de beleving van de cliënt centraal!”

Opdrachtgever & partners

O.a. Centrum voor Jeugd & Gezin Noord Veluwe, Reinier van Arkel, Spirit Jeugdhulp

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de methode Cliëntinspectie Jeugdhulp contact op met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl) of Nickey van den Berg (vandenberg@st-alexander.nl).
Ook hebben wij een handleiding geschreven over de methode Cliëntinspectie Jeugdhulp.