Doen wat werkt voor kinderen in de jeugdhulp 

Het Doing What Works for Children consortium is opgericht als een multidisciplinair samenwerkingsverband om de Jeugdzorg in Nederland te verbeteren. Het consortium brengt verschillende organisaties en experts samen en richt zich op het ondersteunen van professionals in de Jeugdzorg om hun werk effectiever te kunnen doen. Hierdoor hoopt men de kwaliteit van de Jeugdzorg te verbeteren en betere ondersteuning te bieden aan kwetsbare kinderen en hun families. 

Projectdoelstelling

Het hoofddoel van het project is om de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland te verbeteren door professionals te ondersteunen. Dit omvat het overdragen van kennis over effectieve jeugdzorgpraktijken, het faciliteren van leren op de werkplek, en het ontwikkelen van een ondersteuningsstructuur binnen jeugdzorgorganisaties. De focus ligt op het verbeteren van de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren. 

Urgentie

De jeugdzorg in Nederland kampt met aanzienlijke problemen, waaronder hoge werkdruk, administratieve lasten en personeelsverloop. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Het project is dringend nodig om de situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen. 

Strategie

De perspectieven van cliënten worden in dit project vertegenwoordigd door cliënten van jeugdzorgdiensten (ouders en jongeren) via samenwerkingspartners Zorgbelang Inclusief, Expex, Stichting Alexander en de cliëntenraden van de deelnemende organisaties. Stichting Alexander gaat de participatie van cliënten (jongeren en ouders/verzorgers) ondersteunen door 4 workshops te organiseren voor onderzoekers van het project om hen te laten kennismaken met de betrokkenheid van cliënten en om de onderzoeksleden van het project te ondersteunen bij het zinvol betrekken van cliënten bij het project. Daarnaast organiseren en faciliteren wij minstens één centrale cliëntenbijeenkomst per jaar voor alle deelnemende cliënten en cliëntorganisaties om ervaringen uit te wisselen en de betrokkenheid van cliënten in het project te evalueren. 

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: NWA 
Partners: Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Utrecht, Hogeschool van Utrecht, Open Universiteit van Nederland, Saxion Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, NJI, VWS, VNG en meer.  

Looptijd

2022-2027

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl