Een Jongerenpanel voor inclusieve studiekeuze en gelijke kansen in stages 

Stichting Alexander is door de ministeries SZW en OCW gevraagd om gedurende drie jaar een landelijk jongerenpanel op te zetten en te begeleiden. Dit panel geeft jongeren inspraak op het gebied van studiekeuze en stagediscriminatie.

Projectdoelstelling

Het doel is om via het jongerenpanel een platform te creëren waar jongeren: 

  • Signalen uit hun leefwereld kunnen delen. 
  • Kritisch kunnen meedenken over beleidsontwikkeling en -uitvoering. 
  • Hun perspectief kunnen delen door knelpunten aan te dragen, advies te geven, en ideeën en oplossingen te presenteren. 

Urgentie

Het project komt voort uit de dringende behoefte om jongeren met gelijke kansen toegang te bieden tot stages en om hen te ondersteunen bij het maken van weloverwogen studiekeuzes. Dit is van groot belang gezien de volgende resultaten: “Jongeren met een migratieachtergrond moeten vaker en langer solliciteren om een (passende) stageplek” (VIA Werkagenda, 13 december 2021) & “Uit onderzoek blijkt dat juist het verbeteren van de self-efficacy (het vertrouwen in eigen kunnen, ook wel zelfeffectiviteit genoemd) en de rol van (onbewuste) verwachtingspatronen van student, omgeving en onderwijsprofessionals belangrijk zijn bij het maken van een goede studiekeuze.” (Kohnstamm Instituut 2021 Factsheet werkzame mechanismen studie- en beroepskeuze, uit VIA agenda)  

Strategie

Stichting Alexander leidt en organiseert een jongerenpanel, waarin jongeren een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van beleid met betrekking tot studiekeuze en stagediscriminatie. Dit project beslaat een periode van 3 jaar, waarbij fase 1, gericht op het oprichten van het jongerenpanel en het verzamelen van de eerste ervaringen, signalen en adviezen, reeds is afgerond. Momenteel bevindt fase 2 zich in een actieve ontwikkelingsfase.

Opdrachtgevers & partners

Ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Looptijd

2023-2025

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl