Evaluatie Jeugdwet

Cliënten zijn ‘eindgebruikers’ van de Jeugdwet. In een evaluatie van de Jeugdwet kan hun perspectief daarom niet ontbreken. Door middel van dit onderzoek willen we er achter komen welke ervaringen cliënten hebben met de uitvoering van de Jeugdwet en van het nieuwe jeugdhulpbeleid in de praktijk.

Projectdoelstelling

Door middel van dit onderzoek willen we er achter komen welke ervaringen cliënten hebben met de uitvoering van de Jeugdwet en van het nieuwe jeugdhulpbeleid in de praktijk.

Einde van de hulp, die wilde ik erg graag, want ik zit er nu middenin. EINDELIJK! denk je dan. Dan ben je eindelijk van je begeleiding af, maar eigenlijk is het zó niet fijn. Nee, toen het einde van de hulp er was, had ik ook echt niets meer. Dus ik dacht: ik ga gelijk weer terug. Dus ik heb nu weer 12-urige ambulante begeleiding, want het is toch wel fijn om iemand bij je te hebben die met je meedenkt en met je praat.

Jongere

Urgentie

Cliënten zijn ‘eindgebruikers’ van de Jeugdwet. In een evaluatie van de Jeugdwet kan hun perspectief daarom niet ontbreken. Hoewel cliënten geen (systeem)verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet, hebben zij vanuit de Jeugdwet wel een belangrijke rol: invloed op de kwaliteit van de hulpverlening: op hun eigen, individuele hulp alsook op het beleid inzake de jeugdhulp. Gemeenten en instellingen zijn verplicht cliënten de gelegenheid te geven om de regie te voeren op hun eigen hulpverleningsproces en hen te betrekken bij het jeugdhulpbeleid en de uitvoering ervan.

Strategie

Voor de Eerste evaluatie Jeugdwet (2018-2019) deden Stichting Alexander en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)onderzoek naar ervaringen van ouders en jongeren. De focus lag op de transformatiedoelen en de waarborgen in de Jeugdwet. Dit onderzoek omvatte een survey onder ruim 900 ouders; bij het grootste deel van deze gezinnen was er sprake van ambulante jeugdhulp (kind woont thuis). Daarnaast waren er diepte-interviews met 30 jongeren, 1-op-1 of tijdens groepsinterviews. De meeste jongeren kregen hulp in een leefgroep, gezinshuis of pleeggezin. De onderzoeksvragen zijn opgesteld in overleg met een klankbordgroep van ervaringsdeskundige ouders en jongeren.

Het onderzoek onder ouders en jongeren is onderdeel van het rapport Eerste evaluatie Jeugdwet. Dat lees je hier.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: ZonMw (ministerie van VWS & NWO)
Partner: Nivel, NJI, Sociaal Cultureel Planbureau, gemeenten Groningen, Apeldoorn, Schouwen-Duiveland

Looptijd

2018-2019

Meer weten?

Voor meer informatie over de Evaluatie Jeugdwet kun je contact opnemen met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl).