Evaluatie werkwijze doorverwijzingen naar meervoudige specialistische jeugdhulp

Sinds begin 2018 wordt er in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gebruik gemaakt van de nieuwe inkoopstrategie specialistische hulp. Daarmee gaat een nieuwe manier van werken gepaard. In (groeps-)interviews met 62 professionals is ingegaan op hun ervaringen met de werkwijze, en welke verbeterpunten zij signaleren.

Projectdoelstelling

Sinds begin 2018 wordt er in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gebruik gemaakt van de nieuwe inkoopstrategie specialistische hulp. Daarmee gaat een nieuwe manier van werken gepaard, o.a. door de inzet van het perspectiefplan. Dit onderzoekt geeft inzicht in de werkwijze in de praktijk, wat werkzame elementen zijn en welke verbeterpunten er aan te wijzen zijn bij doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in segment C.

Urgentie

Resultaten van dit onderzoek dienen als input voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie die in 2021 van start gaat. Inzicht in werkzame en niet-werkzame elementen en eventuele verbeterpunten zijn dus van groot belang.

Strategie

In (groeps-)interviews met 62 professionals (afkomstig van de Ouder- en Kindteams, Samen Doen, huisartsen, gecertificeerde instellingen en specialistische aanbieders) is ingegaan op hun ervaringen met de werkwijze, en welke verbeterpunten zij signaleren. Hoewel het in dit onderzoek niet is gelukt om jongeren en ouders te betrekken, is door gebruik te maken van input van ouders en jongeren op dit thema uit eerder onderzoek hun mening op enkele punten meegenomen.

Lees hier het hele onderzoek en de samenvattende factsheet.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam (via NEJA)
Partner: Verwey Jonker Instituut

Looptijd

2019-2020

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl).