Families & Food

Met dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in op welke manier de voedselomgeving invloed heeft op de keuzes die gezinnen uit Amsterdam Zuidoost maken als het gaat om (on)gezond eten. In samenwerking met het stadsdeel kunnen op basis van dit onderzoek eventuele aanpassingen gedaan worden in de omgeving.

Projectdoelstelling

Op welke manier heeft de voedselomgeving invloed op de keuzes die gezinnen uit Amsterdam Zuidoost maken als het gaat om (on)gezond eten? En welke ‘verleidingen’ komen zij dagelijks tegen op hun route naar school/werk/andere belangrijke plekken en welke keuzes maken zij vervolgens? Het doel van het onderzoek was om hier inzicht in te krijgen en vervolgens – in samenwerking met het stadsdeel – eventuele interventies te kunnen plegen in deze omgeving.

Urgentie

Een gezond gewicht voor alle Amsterdamse kinderen, dat is het uitgangspunt van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). En om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de AAGG werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. In het kader daarvan is in 2020 het Families & Food project uitgevoerd.

Strategie

Wij waren in dit onderzoek verantwoordelijk voor een deel van de dataverzameling. 20 gezinnen zijn gevolgd en zij hebben door middel van verschillinde methoden input geleverd:

  • Photovoice
  • Meelopen tijdens veel genomen routes
  • Diepte-interview

Verder hebben wij een middag met 14 kinderen begeleid, die samen met de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost veelgenomen routes hebben gelopen. Ondertussen hadden zij de mogelijkheid om te laten zien en te vertellen over ‘verleidingen’ en eetgelegenheden die zij onderweg tegenkomen, hoe zij daar mee om gaan en de keuzes die zij (of hun ouders) daarover maken.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: GGD Amsterdam

Looptijd

2020

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het Families & Food project contact op met Nickey van den Berg (vandenberg@st-alexander.nl).

Beeld: Nina de Laat