Geluk onder druk?

Met het onderzoek Geluk onder druk? wordt onderzocht hoe het staat met het mentaal welzijn/welbevinden van tieners en jongeren in Nederland. Met het antwoord op deze vragen gaat UNICEF Nederland bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema politiek, bestuurlijk en maatschappelijk te agenderen en het welzijn van jongeren duurzaam te verbeteren.

Projectdoelstelling

Het doel van het onderzoeksproject was om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  1. Hoe staat het met het mentaal welzijn/welbevinden van tieners en jongeren in Nederland?
  2. In welke mate hebben zij last van mentale stress, (prestatie)druk, gevoelens van eenzaamheid, depressie en (faal)angst?
  3. Hoe lukt het jongeren om op een gezonde manier om te gaan met druk, verwachtingen, eisen, sociale normen? In hoeverre zijn (voelen) jongeren in Nederland (zich) toegerust om hiermee om te gaan?

Met het antwoord op deze vragen gaat UNICEF Nederland bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema politiek, bestuurlijk en maatschappelijk te agenderen en het welzijn van jongeren duurzaam te verbeteren.

Urgentie

Marloes Kleinjan, onze samenwerkingspartner in het project en programmahoofd Epidemiologie bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht: “We weten nog te weinig over hoe het nu echt gaat met de Nederlandse jongeren en hun mentale gezondheid. De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico’s. Een belangrijke periode dus om in te investeren en om veel over te weten.”

Strategie

Het onderzoek combineert kwantitatief met kwalitatief onderzoek. Stichting Alexander was verantwoordelijk voor het kwalitatieve deel van het onderzoek:

  • 25 diepte-interviews met kinderen en jongeren
  • 8 panelgesprekken waarin 67 kinderen en jongeren zijn gesproken
  • participatief actie-onderzoek

Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht voerden het kwantitatieve deel uit. Een stuurgroep van jongeren begeleide alle stappen van het proces. Zij adviseerden en hebben meegedacht over alle verschillende onderdelen van het onderzoek. Daarnaast was er ook een klankbordgroep van professionals betrokken.

Klik hier voor het hele onderzoeksrapport.
Klik hier voor het jongerenmagazine.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: UNICEF Nederland
Partner: het Trimbos Instituut, de Universiteit van Utrecht en de NJR.

Looptijd

2018-2020

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het onderzoek Geluk onder druk? contact op met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl).

Beeld: Guus Schoonewille