Herijking ouderschap

Wet- en regelgeving over ouderschap in Nederland is met name gebaseerd op de klassieke gezinsvorm, terwijl heel veel mensen allang hun levens organiseren in niet-klassieke gezinsvormen. Met dit onderzoek wordt de Staatscommissie Herijking Ouderschap geïnformeerd over de kijk van kinderen en jongeren op ouderschap.

Projectdoelstelling

Met dit onderzoek wordt de Staatscommissie Herijking Ouderschap geïnformeerd over de kijk van kinderen en jongeren op ouderschap. Zo hebben hun ervaringen en ideeën invloed op adviezen over nieuwe wet- en regelgeving voor juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Het gaat om kinderen die opgroeien in een klassieke gezinsvorm – met beide biologische ouders – en in niet-klassieke gezinsvormen – gezinnen met homoseksuele, lesbische of biseksuele ouders; samengestelde gezinnen, 1-ouder gezinnen; pleeggezinnen; en gezinnen met adoptiekinderen of donorkinderen.

Urgentie

Wet- en regelgeving over ouderschap in Nederland is met name gebaseerd op de klassieke gezinsvorm, terwijl heel veel mensen allang hun levens organiseren in niet-klassieke gezinsvormen. Of en hoe in deze werkelijkheid wet- en regelgeving rond ouderschap anders moet en kan, heeft te maken met wat we weten over de rol van ouders, de band tussen ouder en kind en de manier waarop individuen zich ontplooien. Om te weten wat de mogelijkheden zijn om gezinnen naar individuele wensen en inzichten in te richten, is het van dus belang om te weten wat de ervaringen, wensen en voorkeuren zijn van kinderen en jongeren bij vraagstukken over ouderschap.    

Een ouder moet bepaalde zekerheid of stevigheid bieden. Iets dat ik bij mijn ouders gemist heb, is dat je als je in de pubertijd bent tegen ze aan kan trappen en dat als je kapot bent van liefdesverdriet bij ze uit kan huilen en dat ze dan niet omvallen maar blijven staan.

Jongere

Strategie

We hebben kinderen en jongeren uit verschillende gezinsvormen gesproken tijdens individuele interviews en groepsinterviews. Om de onderwerpen beeldend en persoonlijk te maken, hebben we gewerkt met activerende oefeningen zoals het maken van een relatieboom: met de hand gemaakte diagrammen bestaande uit begrippen, trefwoorden, plaatjes of relaties die geordend zijn in de vorm van een boomstructuur. Het in beeld brengen van hun relaties met ouders, opvoeders en andere significante personen, levert actieve participatie en interactie op. Het gesprek krijgt een persoonlijk karakter, waarin kinderen en jongeren gedetailleerd vertellen over hun gezinssituatie en elkaars gezinssituatie kunnen begrijpen. De gesprekken en relatiebomen hebben we vervolgens geanalyseerd.

Klik hier voor het hele onderzoeksrapport Wie zijn jouw ouders? Perspectieven van kinderen en jongeren op ouderschap.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Staatscommissie Herijking Ouderschap

Looptijd

2015

Meer weten?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl).