Informatie en steun bij passend onderwijs

Aan welke informatie en steun hebben leerlingen eigenlijk behoefte als zij te maken krijgen met passend onderwijs? Om een steun- en informatiepunt te kunnen ontwikkelen dat aansluit op wat leerlingen zelf willen en nodig hebben doet Stichting Alexander onderzoek naar hun behoeften op verzoek van Samenwerkingsverband PO en VO Amsterdam-Diemen. Want wie weet er beter waar leerlingen behoefte aan hebben dan zijzelf?

Projectdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de behoeften van jongeren als het gaat om steun en informatie over passend onderwijs. De inzichten zullen dienen als input voor het inrichten van een leerlingensteun- en informatiepunt.

Urgentie

Om een beter inzicht te krijgen in de behoeften van jongeren, is het essentieel om met hen in gesprek te gaan. Door dit behoefteonderzoek kan de uitvoering van beleid worden afgestemd op de praktijk, en ontstaan er effectieve ontwikkelingen die aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

Strategie

We starten met een beknopte deskresearch over wat al bekend is over informatie- en steun aan jeugd t.a.v. passend onderwijs. Vervolgens worden er focusgroepen, diepte-interviews en schoolpleininterviews gehouden. Ook organiseren we een duidingssessie met de doelgroep en stakeholders. Stichting Alexander presenteert daar de resultaten, en vraagt de deelnemers vervolgens in kleine groepjes te reflecteren op de resultaten.

Opdrachtgevers & partners

Stichting Alexander voert dit project uit in opdracht van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen en Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Laura Redeker (redeker@st-alexander.nl).