Internationale PhD’ers en jeugd co-creëren om tieners in steden meer te laten bewegen.

Hoe kunnen we jongeren in stedelijke gebieden meer in beweging krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat tieners gezond opgroeien in steden? PhD-studenten uit verschillende landen gaan deze uitdagingen aan in het YoPA-project. Via co-creatie en participatie streven ze naar antwoorden en oplossingen. Stichting Alexander begeleidt de PhD-studenten bij het ontwikkelen van een co-creatieprotocol, traint de studenten in het faciliteren van co-creatie sessies met kinderen en jongeren. Kijk voor meer informatie op deze website: https://www.yopa-project.eu/   

Projectdoelstelling

Het bevorderen van een actieve levensstijl bij jongeren die opgroeien in kwetsbare stedelijke omgevingen. Tieners tussen 12 en 19 jaar, die in kwetsbare situaties in steden opgroeien, zullen als mede-onderzoekers deelnemen en samenwerken met PhD-onderzoekers in een co-creatieproces. Jongeren worden aangemoedigd om hun vrienden en lokale organisaties te interviewen en krijgen training in onderzoek doen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in Amsterdam, Nigeria, Zuid-Afrika en Denemarken, waar telkens ongeveer 25 jongeren deelnemen. De PhD-onderzoekers zullen ideeën en benaderingen met elkaar delen. 

Urgentie

We willen voorkomen dat jongeren die zich in kwetsbare levenssituaties bevinden, gestigmatiseerd worden. Door deel te nemen aan de co-creatiegroepen streven we ernaar dat jongeren vaardigheden ontwikkelen en rolmodellen worden in hun gemeenschap.

Strategie

Stichting Alexander begeleidt de PhD-studenten bij het ontwikkelen van een co-creatieprotocol, traint de studenten in het faciliteren van co-creatie sessies met kinderen en jongeren. Ook doen PhD studenten van een zusterproject (Health Cascades) werkervaring op bij Stichting Alexander als onderdeel van hun opleiding. 

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: Horizon programma van de Europese Unie
Partners: Stichting VUMC. Zie hier de internationale partners: https://www.yopa-project.eu/

Looptijd

2023-2027

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl