Jeugdparticipatie en ecologische pedagogiek

In 4 sessies hebben we gezamenlijk gewerkt aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van de HBO-opleiding Ecologische Pedagogiek en de beroepspraktijk van docenten en studenten op het gebied van jeugdparticipatie en participatief onderzoek. Studenten die in het jeugdveld werken, ontwierpen een participatief onderzoekstraject voor  een actueel vraagstuk in hun beroepspraktijk.

Projectdoelstelling

Doel van dit project is het doorontwikkelen van de kwaliteit van de HBO-opleiding Ecologische Pedagogiek en de beroepspraktijk van docenten en studenten op het gebied van jeugdparticipatie en participatief onderzoek.

Urgentie

Studenten en docenten van de opleiding Ecologische Pedagogiek (Hogeschool Utrecht) hebben behoefte om zelf te ervaren hoe ze participatief werken in de praktijk kunnen brengen. Hun leervragen en –wensen liggen vooral op het gebied van: de eigen organisatie meekrijgen en draagvlak creëren, participatie duurzaam implementeren, praktische tools oefenen, casuïstiek bespreken. Dit bleek uit een serie van participatieve werkplaatsen van Stichting Alexander voor docenten en studenten tijdens het opleidingsjaar 2018-19.

Strategie

Studenten die in het jeugdveld werken, ontwierpen een participatief onderzoekstraject voor  een actueel vraagstuk in hun beroepspraktijk. We reikten tools en werkprocessen aan voor ontwerp, uitvoering en monitoring van hun onderzoek, en werkten coachend mee in de uitvoering. In vier leerteamsessies hebben we hen en docenten begeleid om te reflecteren op ieders actuele praktijkervaring, om zo onze gezamenlijke kennis van en inzichten in participatief werken te verdiepen. Studenten gebruikten dit vervolgens weer in de praktijk, en docenten bouwden kennis en kunde op om studenten van de masteropleiding te begeleiden in het vormgeven van participatie in hun beroepspraktijk.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht

Looptijd

2019

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl).

Ik werk op een school waarin veel gezegd word dat leerling meepraten en meebeslissen. Ik vraag mij af of dat zo is en het niet schone schijn is, ik heb het gevoel dat het heel vaak het informeren van is in plaats van dat leerlingen aan de ontwerp/ beslissingstafel zitten. In mijn handelingsonderzoek ga ik met de eerste klas mentoren aan de slag met het mentorprogramma en ik wil leerlingen uitnodigen aan de ontwerptafel.

Student aan de UU