Jeugdplatform Amsterdam

De tijd dat hulp werd bedacht in ivoren torens is voorbij. Hulp wordt ontwikkeld met kennis en ervaring van ouders en jongeren, beleidsmakers, professionals en onderzoekers gezamenlijk. De missie van Jeugdplatform Amsterdam is de jeugdhulp en het passend onderwijs in Amsterdam zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat jongeren en ouders nodig hebben.

Projectdoelstelling

De missie van Jeugdplatform Amsterdam is de jeugdhulp en het passend onderwijs in Amsterdam zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat jongeren en ouders nodig hebben.
Vanuit een onafhankelijke positie wil het platform jongeren en ouders betrekken bij het Amsterdamse jeugdhulpbeleid. En op die manier voorzieningen beter aan te laten sluiten bij hun belevingswereld en behoeften. Hierbij wordt uitgegaan van een collectieve aanpak. Dus geen individuele belangenbehartiging en/of vraagloket voor individuele kwesties.

“Het Jeugdplatform en me inzetten voor anderen is nu echt een belangrijk deel van mijn leven geworden. Je bent lid van een groep die je vertrouwt. Ik weet van sommigen dat ik hen midden in de nacht kan bellen als er iets is. Dat is zo fijn!”

Urgentie

De tijd dat hulp werd bedacht in ivoren torens is voorbij. Hulp wordt ontwikkeld met kennis en ervaring van ouders en jongeren, beleidsmakers, professionals en onderzoekers gezamenlijk. Samenwerken en co-creëren, dat is waar het naartoe gaat. Maar dat is nog niet eenvoudig. Wat opvalt is dat ouders en jongeren vooral onderwerpen belangrijk vinden als bejegening, informatievoorziening, privacy en eigen regie. JPA krijgt veel signalen binnen over dit soort ‘onderliggende’ onderwerpen.

Strategie

Het Jeugdplatform bestaat uit een grote groep jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de hulp voor kinderen en jongeren. Er worden allerlei themabijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd en signalen verzameld. Op die manier wordt duidelijk wat volgens jongeren en ouders in Amsterdam goed gaat en wat volgens hen nog kan verbeteren. Hiermee wordt dan op kritische en creatieve wijze (gevraagd en ongevraagd) advies gegeven aan de gemeente Amsterdam.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Partner: Cliëntenbelang Amsterdam

Looptijd

2014 – heden

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.jeugdplatformamsterdam.nl of neem contact op met Tynke Hof (hof@st-alexander.nl).