Jeugdplatform doet onderzoek

Jeugdplatform Amsterdam (JPA) is een adviesorgaan voor gemeente Amsterdam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestaat o.a. uit een adviesgroep van jongeren en ouders die ervaring heeft met het jeugdstelsel. JPA is partner in het kennisnetwerk KeTJA-A (Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland). JPA wordt ondersteund door Stichting Alexander en Cliëntenbelang Amsterdam. Regelmatig heeft JPA de mogelijkheid om een vraag in te dienen bij het Kennisportaal van KeTJA-A. In 2021 is de vraag ingediend: “Hoe houdt de gemeente van Amsterdam in de gaten of zorgprofessionals goed hun werk doen?” Een aantal leden van de adviesgroep van JPA heeft deze vraag beantwoord onder begeleiding van een medewerker van Stichting Alexander. In het voorjaar van 2022 is daar deze rapportage over verschenen.

Projectdoelstelling

Het doel in 2023 is om opnieuw een vraag te beantwoorden waardevol is voor Jeugdplatform Amsterdam. Afhankelijk van het onderwerp van de vraag zal een onderzoeksplan worden opgesteld en uitgevoerd, met begeleiding van een medewerker van Stichting Alexander. 

Urgentie

De adviesgroep van JPA bepaalt zelf de urgentie en selecteert een onderzoeksvraag die zij relevant achten. 

Strategie

Het onderzoek omvat een kleinschalig participatief veldonderzoek waarbij wordt geprobeerd een voor de JPA-adviesgroep relevante vraag te beantwoorden. De methoden variëren afhankelijk van de onderzoeksvraag. De uitkomsten van het onderzoek zullen ondersteunend zijn voor het beleid van gemeenten of uitvoeringsorganisaties, afhankelijk van de vraag. Er zijn diverse mogelijkheden om de resultaten te presenteren, zoals advies, factsheet, rapport, workshop of blog, in samenwerking met de adviesgroep en Stichting Alexander. De resultaten zullen toegankelijk worden gemaakt op de websites van NEJA, JPA en Stichting Alexander, en beschikbaar worden gesteld aan professionals zowel binnen als buiten de regio. 

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: KeTJA-A 
Partner: Jeugdplatform Amsterdam 

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Nikki van de Klundert (klundert@st-alexander.nl